Succesvolle ondernemers,
kennisinstellingen en overheid
werken hier samen

Samenwerken aan een innovatief, duurzaam en aantrekkelijk tuinbouwgebied

Succesvolle ondernemers, kennisinstellingen en overheid werken in NEXTgarden samen aan concrete initiatieven die de hele productieketen slimmer, rendabeler en duurzamer maken.
Samen met onze partners werken we aan de projecten duurzame energiemix, innovatie & start-ups en de herstructurering van het gebied.

Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen

Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen werkt samen om constructief te kunnen verbeteren binnen het ontwikkelingsperspectief van de glastuinbouwsector. Met veel betrokken partijen is er een gezamenlijke visie op de toekomst ontwikkeld. Meer informatie >>

Greenport Arnhem-Nijmegen

Greenport Arnhem-Nijmegen is een netwerkorganisatie die de krachten in de tuinbouwsector kan bundelen. Het zijn de krachten van tuinders, ondernemers en overheid wat zorgt voor kennis over duurzaamheid en innovatie. Een dynamische en krachtige tuinbouwketen is waar ze voor staan.  Meer informatie >>

Greenport Gelderland

Greenport Gelderland is het tuinbouwprogramma voor het Gelderse Rivierengebied. In het gebied bevinden zich vijf belangrijke tuinbouwclusters. Deze clusters bestaan uit de teelt van champignons, laanbomen, fruit, bloemen & planten en groenten.   Meer informatie >>

Gemeente Lingewaard

Lingewaard is een gemeente in het oosten van Nederland, in de provincie Gelderland met 46.185 inwoners (30 april 2017, bron: CBS).

De gemeente ligt in het stroomgebied van Waal, Nederrijn en Linge, het gebied tussen Arnhem en Nijmegen.
Meer informatie >>

LTO Noord Glaskracht

Voor de provinciale en lokale belangenbehartiging zijn de regio's van LTO Noord Glaskracht (provinciaal) en de afdelingen van LTO Noord (gemeentelijk) verantwoordelijk. Meer informatie >>

Oost NL

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland versterkt Oost NL de regionale economie. Meer informatie >>

Gemeente Overbetuwe

Gemeente Overbetuwe is een gemeente in de provincie Gelderland. De gemeente telt 46.658 inwoners en heeft een oppervlakte van 115 km2. Samen met de gemeente Lingewaard vormen ze de streek Over-Betuwe. Sinds 2016 maakt de gemeente Overbetuwe deel uit van het Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem-Nijmegen. Meer informatie >>

Rabobank Oost Betuwe

De Rabobank is ontstaan uit de kleine boerenleenbanken, die vanaf het einde van de negentiende eeuw werden opgericht door boeren en tuinders. Overal in Nederland begonnen boeren en tuinders hun plaatselijke boerleenbank.  Meer informatie >>

St. Stimulering Tuinbouwontwikkeling Overbetuwe & Liemers

Stichting Stimulering Tuinbouwontwikkeling Overbetuwe & Liemers (STOL) is opgericht om tuinbouwproductie in de regio te stimuleren. De STOL richt zich vooral op de primaire producent.  Meer informatie >>

Alliander

Alliander N.V. is een nutsbedrijf dat voortgekomen is uit Nuon. Alliander bestaat uit de onderdelen Liander en Liandon.  Meer informatie >>

The Economic Board

The Economic Board is de innovatiemotor van de regio Arnhem, Nijmegen en Wageningen. Kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid werken eendrachtig samen om de regio economisch sterker te maken. Meer informatie >>

Food Valley

Sinds de oprichting in 2004 heeft Food Valley NL een diep inzicht opgebouwd in de uitdagingen van de voedingsindustrie en een uitgebreid netwerk van bedrijven en kennisinstellingen die kunnen helpen deze uitdagingen effectief aan te pakken.  Meer informatie >>

Provincie Gelderland

Gelderland is, naar landoppervlakte, de grootste provincie van Nederland. Qua totale oppervlakte, inclusief wateroppervlakte, is Friesland de grootste provincie.

De provincie kent 54 gemeenten. Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn zijn de grootste steden.
Meer informatie >>

Groen Gas Gelderland (GGG)

Groen Gas Gelderland heeft in het tuinbouwgebied een biovergistingsinstallatie gebouwd. En kan daarmee bijna zeven miljoen m3 groen gas per jaar produceren uit vooral mest en gras. Meer informatie >>

Van Hall Larenstein

Van Hall Larenstein is een internationale hogeschool met een duurzame focus. Als kennisinstituut combineert onze hogeschool onderwijs, verzorgd door gedreven experts, met toegepast onderzoek binnen de verschillende lectoraten. Meer informatie >>

Health Valley

Health Valley Netherlands is hét innovatienetwerk binnen Life Sciences & Health. Bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden ontmoeten, verbinden en versterken elkaar via Health Valley. Meer informatie >>

Lingewaard Energie

Lingewaard Energie is opgericht door een groep enthousiaste burgers. Deze groep burgers hebben het initiatief genomen om kennis- en informatieoverdracht bewustwording op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing te bevorderen. De doelstelling is om een draagvlak te creëren om te komen tot een collectieve opwekking van duurzame energie binnen de gemeente Lingewaard.  Meer informatie >>

Gemeente Nijmegen

Nijmegen is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland, dicht bij de grens met Duitsland.

De gemeente telt 174.575 inwoners (30 april 2017) en is qua inwonertal de grootste in de provincie en in Oost-Nederland en de tiende van heel Nederland.
Meer informatie >>

Plantion

Plantion is een bruisende marktplaats voor bloemisten, hoveniers en detaillisten. U kunt ons vinden in Ede langs de A30 aan de A12. Mooi centraal gelegen en makkelijk te vinden, kom gerust eens langs! Meer informatie >>

Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit is een brede, internationaal georiënteerde en studentgerichte onderzoeksuniversiteit. Meer informatie >>

Wageningen UR

Wageningen University & Research doet wereldwijd onderzoek naar problemen in drie kerngebieden: voeding en voedselproductie, leefomgeving en gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden. Meer informatie >>