NEXTgarden werkt aan een
energieneutraal tuinbouwgebied

NEXTgarden - Duurzame energiemix

NEXTgarden werkt aan een energieneutraal tuinbouwgebied.

De aansluiting van het gebied op het ambitieuze warmtenet met CO2-koppeling dat Arnhem en Nijmegen verbindt, draagt hieraan bij. Maar ook de mix wind- en zonne-energie, opslag van energie en biovergisting zijn belangrijke stappen op weg naar emissievrije teelt tegen een concurrerende prijs.
Voordelen Energiemix:
  • Verlaging CO2 uitstoot = verbetering CO2 footprint
  • Investeringsvoordeel bij nieuwe vestiging
  • Minder afhankelijk van 'fossiel' en grillige marktprijzen
  • Warmteoverschot? Terugleveren aan het netwerk!
  • Vrijheid om eigen energiemix samen te stellen

Infographic energietransitie Gemeente Lingewaard - NEXTgarden

In een paar minuten weet u bijna alles

Kijk en ontdek

NEXTgarden zoekt naar een duurzame energiemix, met als doel: 100% energieneutrale teelt. Dat doel wordt bereikt door aan de ene kant energie te besparen en aan de andere kant meer duurzame energie op te wekken.

NEXTgarden heeft zelfs de potentie om de duurzame ‘warmtemotor’ voor de regio te worden.

Hoe we dat doen? Kijk snel deze animatie, in enkele minuten weet u bijna alles…

Grote stappen op het gebied van duurzaamheid

Deze projecten vinden plaats van 2016 tot 2018:
  • Warmtenet + CO2-levering
  • Zonnepark en windenergie
  • Biovergistingsinstallatie
  • Hoge Temperatuur Opslag


Jan-Jacob van Dijk, voormalig gedeputeerde van provincie Gelderland:

"Een van de ambities is om in NEXTgarden tot het eerste klimaatneutrale tuinbouwgebied van Nederland te komen. Energiebesparing, opwekking van duurzame energie en het verbinden van het gebied aan de bestaande warmtenetten in de omgeving zijn hiervoor belangrijke stappen.
Samenwerking, binnen en buiten het gebied, is hiervoor cruciaal."

Regionaal warmtenet en CO2 levering

Het regionale warmtenet krijgt de vorm van een open transportnetwerk dat restwarmte en zuivere CO2 levert. Deze infrastructuur garandeert de betrouwbare levering van duurzame energie tegen een gunstige en stabiele prijs.

Leveranciers en afnemers kunnen onder dezelfde voorwaarden deelnemen. Een afnemer heeft daardoor, op plekken met meerdere warmtebronnen, de keuze uit verschillende leveranciers.
Heeft u als netto-afnemer een incidenteel of structureel warmteoverschot in bepaalde maanden van het jaar, dan kunt u dat terugleveren aan het netwerk. Wij zijn immers de groene productiemotor van de regio, òòk voor energie.
 
U heeft natuurlijk de vrijheid om uw eigen duurzame energiemix, met of zonder restwarmte, samen te stellen. Wij bieden u bovendien de mogelijkheid om zelf energie uit zon, wind en biomassa op te wekken of van aanbieders in de directe omgeving af te nemen.

Hoge Temperatuur Opslag op NEXTgarden

We werken samen aan een duurzamer Lingewaard. Er wordt momenteel onderzocht hoe we onze warmtevoorziening kunnen verduurzamen, bijvoorbeeld door warmte in de grond op te slaan.

Het kunnen opslaan van warmte speelt in de energietransitie een cruciale rol. Bij Hoge Temperatuur Opslag (HTO) wordt overtollige warmte met een hoge temperatuur (60 tot 90 °C) tijdelijk opgeslagen in de ondergrond.
De opgeslagen warmte wordt in een latere periode onttrokken en gebruikt voor lage temperatuur verwarming (50 °C) van bijvoorbeeld gebouwen en kassen. Op NEXTgarden vindt een proefboring plaats om te kijken of de grond geschikt is om warmte in op te slaan.

TNO en IFTechnology begeleiden deze boring, in opdracht van gemeente Lingewaard en met ondersteuning van provincie Gelderland. Aannemer De Ruiter Grondwatertechniek voert deze boring uit.

Drijvend zonnepark

NEXTgarden heeft sinds 2018 een drijvend zonnepark op een gietwaterbassin. 

Dankzij een SDE+-subsidie werd het plan van Lingewaard Energie werkelijkheid. De zonnepanelen zijn gelegd op het gietwaterbassin aan de Azalealaan.

Op het gietwaterbassin ter grootte van 2,75 hectare ligeen nu 6.150 zonnepanelen. Deze leveren duurzame stroom voor zo'n 600 huishoudens in de omgeving. Lingewaard Energie heeft het zonnepark dan ook ontwikkeld in samenwerking met tuinders en inwoners. 

Frans van Herwijnen, van Lingewaard Energie, vertelde voorafgaand aan de aanleg van het zonnepark:

"De combinatie zonnepark en gietwaterbassin is een mooi voorbeeld van dubbel ruimtegebruik. Er is ook sprake van een win-win situatie voor tuinders en exploitanten van het zonnepark. Door het koelend effect van het water en de lichtreflectie van het wateroppervlak stijgt de opbrengst van de zonnepanelen. De afscherming van direct zonlicht vermindert de algengroei, en daarmee de kwaliteit van het gietwater." 

Klik hier om de beelden van onder andere de opening te bekijken.

Biovergistingsinstallatie Groen Gas Gelderland

Door de aanleg van een installatie die afvalstoffen uit onder meer bermgrassen, dierlijke mest en tuinbouwafval vergist wordt substantieel bijgedragen aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

Groen Gas Gelderland (voorheen bekend als Bio Energie Bergerden) zal op jaarbasis 72.000 ton biomassa innemen. Naast (ingedikte) mest en gras, worden ook bijproducten uit de agrarische industrie benut. De onderneming produceert daaruit - middels vergisting - biogas, waaruit 6,9 miljoen m3 groen gas ten behoeve van het regionale aardgasnet wordt gewonnen.

Dit is voldoende om 10.000 inwoners van een groene gashuishouding te voorzien. De CO2-reductie komt overeen met de jaarlijkse groei van 650.000 bomen, een bos van ruim 13 vierkante kilometer.

“Groen Gas Gelderland draagt substantieel bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Gelderland.”

Marius Prins

Directeur Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost)

Gerelateerd nieuws

Start werkzaamheden warmtenet

Maandag 15 januari zijn we gestart met de aanleg van het warmtenet op NEXTgarden. Dit warmtenet gaat in de toekomst verschillende glastuinbouwbedrijven in Lingewaard warmte leveren.
Meer informatie >>

Duurzame warmte uit multi-bronnensysteem

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven.
Meer informatie >>

NEXTgarden de NEXTstep naar energieneutraal 2030

NEXTgarden klaar voor de NEXTstep naar energieneutraal 2030!
Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

 • Strategisch gelegen in agricorridor A15
 • Op de grens van Nederland en Duitsland
 • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
 • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
 • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
 • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
 • Dynamisch ondernemersklimaat
 • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.