NEXTgarden werkt aan een
klimaatneutraal tuinbouwgebied

NEXTgarden - Duurzame energiemix

NEXTgarden werkt aan een klimaatneutraal tuinbouwgebied.

De aansluiting van het gebied op het ambitieuze warmtenet met CO2-koppeling dat Arnhem en Nijmegen verbindt, draagt hieraan bij. Maar ook de mix wind- en zonne-energie, opslag van energie en biovergisting zijn belangrijke stappen op weg naar emissievrije teelt tegen een concurrerende prijs.
Voordelen Energiemix:
  • Verlaging CO2 uitstoot = verbetering CO2 footprint
  • Investeringsvoordeel bij nieuwe vestiging
  • Minder afhankelijk van 'fossiel' en grillige marktprijzen
  • Warmteoverschot? Terugleveren aan het netwerk!
  • Vrijheid om eigen energiemix samen te stellen

In een paar minuten weet u bijna alles

Kijk en ontdek

Jaarlijks wordt 900TJ energie verbruikt, evenveel als 15.000 huishoudens. Het merendeel komt uit vervuilende fossiele bronnen, maar aan een duurzame energiemix wordt gewerkt om een 100% klimaatneutrale teelt te realiseren.

De oplossing: energie besparen en meer duurzame energie opwekken.

Kijk snel deze animatie, in enkele minuten weet u bijna alles…

Grote stappen op het gebied van duurzaamheid

Deze projecten vinden plaats van 2016 tot 2018:
  • Warmtenet + CO2-levering
  • Zonnepark en windenergie
  • Biovergistingsinstallatie
  • Hoge Temperatuur Opslag


Jan-Jacob van Dijk, gedeputeerde van provincie Gelderland:

"Een van de ambities is om in NEXTgarden tot het eerste klimaatneutrale tuinbouwgebied van Nederland te komen. Energiebesparing, opwekking van duurzame energie en het verbinden van het gebied aan de bestaande warmtenetten in de omgeving zijn hiervoor belangrijke stappen.
Samenwerking, binnen en buiten het gebied, is hiervoor cruciaal."

Regionaal warmtenet en CO2 levering

Het regionale warmtenet krijgt de vorm van een open transportnetwerk dat restwarmte en zuivere CO2 levert. Deze infrastructuur garandeert de betrouwbare levering van duurzame energie tegen een gunstige en stabiele prijs.

Leveranciers en afnemers kunnen onder dezelfde voorwaarden deelnemen. Een afnemer heeft daardoor, op plekken met meerdere warmtebronnen, de keuze uit verschillende leveranciers.
Heeft u als netto-afnemer een incidenteel of structureel warmteoverschot in bepaalde maanden van het jaar, dan kunt u dat terugleveren aan het netwerk. Wij zijn immers de groene productiemotor van de regio, òòk voor energie.
 
U heeft natuurlijk de vrijheid om uw eigen duurzame energiemix, met of zonder restwarmte, samen te stellen. Wij bieden u bovendien de mogelijkheid om zelf energie uit zon, wind en biomassa op te wekken of van aanbieders in de directe omgeving af te nemen.

Het grootste drijvende zonnepark van Europa

Inmiddels is het grootste Drijvend Zonnepark van Europa geopend! 

Dankzij een SDE+-subsidie werd het plan van Lingewaard Energie werkelijkheid. De zonnepanelen zijn gelegd op het gietwaterbassin aan de Azalealaan.

Op het gietwaterbassin ter grootte van 2,75 hectare ligeen nu 6.150 zonnepanelen. Deze leveren duurzame stroom voor zo'n 600 huishoudens in de omgeving. Lingewaard Energie heeft het zonnepark dan ook ontwikkeld in samenwerking met tuinders en inwoners. 

Frans van Herwijnen, van Lingewaard Energie, vertelde voorafgaand aan de aanleg van het zonnepark:

"De combinatie zonnepark en gietwaterbassin is een mooi voorbeeld van dubbel ruimtegebruik. Er is ook sprake van een win-win situatie voor tuinders en exploitanten van het zonnepark. Door het koelend effect van het water en de lichtreflectie van het wateroppervlak stijgt de opbrengst van de zonnepanelen. De afscherming van direct zonlicht vermindert de algengroei, en daarmee de kwaliteit van het gietwater." 

Klik hier om de beelden van onder andere de opening te bekijken.

Biovergistingsinstallatie Groen Gas Gelderland

Door de aanleg van een installatie die afvalstoffen uit onder meer bermgrassen, dierlijke mest en tuinbouwafval vergist wordt substantieel bijgedragen aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

Groen Gas Gelderland (voorheen bekend als Bio Energie Bergerde) zal op jaarbasis 72.000 ton biomassa innemen. Naast (ingedikte) mest en gras, worden ook bijproducten uit de agrarische industrie benut. De onderneming produceert daaruit - middels vergisting - biogas, waaruit 6,9 miljoen m3 groen gas ten behoeve van het regionale aardgasnetwordt gewonnen.

Dit is voldoende om 10.000 inwoners van een groene gashuishouding te voorzien. De CO2-reductie komt overeen met de jaarlijkse groei van 650.000 bomen, een bos van ruim 13 vierkante kilometer.

“Groen Gas Gelderland draagt substantieel bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Gelderland.”

Marius Prins

Directeur Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost)