NEXTgarden werkt aan een
energieneutraal tuinbouwgebied

NEXTgarden - Duurzame energiemix

NEXTgarden werkt aan een energieneutraal tuinbouwgebied.

NEXTgarden heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. We maken gebruik van een unieke mix van energiebronnen om een robuust warmtenetwerk te organiseren, waarop zowel bedrijven als woonwijken worden aangesloten.

Onze droom is om het eerste energieneutrale tuinbouwgebied in Nederland te zijn, dat een rol heeft als groene energiehub voor de regio.
Hoe we dat doen?

Om ons doel te bereiken zetten we in op 4 domeinen:
  • duurzame energie-opwek
  • warmte- en energieopslag
  • regionaal warmtenetwerk
  • energiebesparing

Infographic energietransitie Gemeente Lingewaard - NEXTgarden

We zijn een eind op de goede weg, maar hebben ook nog flinke stappen te zetten om ons doel te halen. In de infographic is te zien welke projecten inmiddels zijn gerealiseerd en welke in de pijplijn zitten om te zorgen dat NEXTgarden in 2030 energieneutraal is.

In een paar minuten weet u bijna alles

NEXTgarden streeft naar een duurzame energiemix om 100% energieneutrale teelt te realiseren. Dit wordt bereikt door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.

NEXTgarden kan zelfs de duurzame 'warmtemotor' voor de regio worden.

Ontdek hoe door onze animatie te bekijken; in enkele minuten weet u bijna alles.

Gerelateerd nieuws

Duurzame Ontwikkelingen bij NEXTgarden

Duurzame Ontwikkelingen bij NEXTgarden: Innovatie en Milieubewust Ondernemen in Lingewaard
Meer informatie >>

Start werkzaamheden warmtenet

Maandag 15 januari zijn we gestart met de aanleg van het warmtenet op NEXTgarden. Dit warmtenet gaat in de toekomst verschillende glastuinbouwbedrijven in Lingewaard warmte leveren.
Meer informatie >>

Duurzame warmte uit multi-bronnensysteem

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven.
Meer informatie >>

Regionaal warmtenet en CO2 levering

Het regionale warmtenet vormt een open netwerk dat restwarmte en zuivere CO2 levert, en zorgt voor een betrouwbare en voordelige aanvoer van duurzame energie.

Zowel leveranciers als afnemers kunnen onder gelijke voorwaarden meedoen, waardoor afnemers keuze hebben tussen verschillende leveranciers bij meerdere warmtebronnen.
Als u meer warmte produceert dan nodig, kunt u dit terugleveren aan het net.

Zo dragen we samen bij aan de groene energievoorziening van de regio. U bent vrij om uw duurzame energiemix te kiezen en kunt zelfs energie uit zon, wind en biomassa opwekken of lokaal afnemen.

Hoge Temperatuur Opslag op NEXTgarden

We werken samen aan een duurzamer Lingewaard. Er wordt momenteel onderzocht hoe we onze warmtevoorziening kunnen verduurzamen, bijvoorbeeld door warmte in de grond op te slaan.

Het kunnen opslaan van warmte speelt in de energietransitie een cruciale rol. Bij Hoge Temperatuur Opslag (HTO) wordt overtollige warmte met een hoge temperatuur (60 tot 90 °C) tijdelijk opgeslagen in de ondergrond.
De opgeslagen warmte wordt in een latere periode onttrokken en gebruikt voor lage temperatuur verwarming (50 °C) van bijvoorbeeld gebouwen en kassen. Op NEXTgarden vindt een proefboring plaats om te kijken of de grond geschikt is om warmte in op te slaan.

TNO en IFTechnology begeleiden deze boring, in opdracht van gemeente Lingewaard en met ondersteuning van provincie Gelderland. Aannemer De Ruiter Grondwatertechniek voert deze boring uit.

Drijvend zonnepark

NEXTgarden heeft sinds 2018 een drijvend zonnepark op een gietwaterbassin. 

Sinds 2018 heeft NEXTgarden een drijvend zonnepark op een gietwaterbassin, mogelijk gemaakt door een SDE+-subsidie en de inzet van Lingewaard Energie.

Gelegen aan de Azalealaan, bestrijkt dit park 2,75 hectare met 6.150 zonnepanelen, goed voor duurzame stroom aan 600 huishoudens. Dit project is een samenwerking tussen tuinders, inwoners en Lingewaard Energie.

Frans van Herwijnen van Lingewaard Energie zegt: "Dit zonnepark toont hoe dubbel ruimtegebruik voordelen biedt. Naast hogere opbrengsten door koeling en lichtreflectie van het water, voorkomt het direct zonlicht algengroei, wat de waterkwaliteit ten goede komt."

Klik hier om de beelden van onder andere de opening te bekijken.

Biovergistingsinstallatie Groen Gas Gelderland

De nieuwe installatie die bermgras, dierlijke mest en tuinbouwafval vergist, draagt significant bij aan de lokale duurzaamheidsdoelstellingen.

Groen Gas Gelderland, eerder bekend als Bio Energie Bergerden, verwerkt jaarlijks 72.000 ton biomassa tot biogas, waarna 6,9 miljoen m³ groen gas aan het regionale net wordt geleverd. Hiermee kunnen 10.000 inwoners van groen gas worden voorzien.

De CO2-besparing is vergelijkbaar met de jaarlijkse groei van 650.000 bomen, ofwel een bos van meer dan 13 vierkante kilometer.

“Groen Gas Gelderland draagt substantieel bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Gelderland.”

Marius Prins

Directeur Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost)

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

 • Strategisch gelegen in agricorridor A15
 • Op de grens van Nederland en Duitsland
 • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
 • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
 • Dynamisch ondernemersklimaat
 • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.