Be.leef
NEXTgarden

Be.leef NEXTgarden

NEXTgarden werkt aan verbinding

Onze toekomst wordt bepaald door belangrijke onderwerpen: voedsel, gezondheid, energie, duurzaamheid en klimaatverandering. Het vinden van een geschikt antwoord op deze vraagstukken is een uitdaging.

Wij geloven dat we deze thema’s kunnen samenbrengen in een nog te ontwikkelen 'belevingsplek' in NEXTgarden.

Op deze bijzondere plek kunnen producenten en consumenten van tuinbouwproducten, recreanten, onderzoekers en andere belanghebbenden elkaar ontmoeten. Om kennis te delen, te leren en elkaar te inspireren.

Zo brengen we de tuinbouwsector en de samenleving dichter bij elkaar.

Waarom willen we dit bereiken?

Op dit moment neemt de kloof tussen producenten en consumenten van glastuinbouwproducten toe. De belevingswereld van beide groepen groeit uit elkaar.

Veel mensen weten niet goed meer hoe producten zoals aardbeien en aubergines worden gemaakt. Dit komt deels door de vele tussenstappen ‘van boer tot bord’. Vaak kopen mensen hun groente en fruit niet rechtstreeks bij een boer, maar in de supermarkt, die ze weer via een distributiecentrum krijgt.
Bovendien wordt veel voedsel geïmporteerd, zelfs als we het in Nederland kunnen verbouwen, zoals in NEXTgarden.

Door de productieketen te verkorten, besparen we geld en energie. Dit is voordelig voor de tuinders en maakt lokaal inkopen, daar waar de producten worden geteeld, mogelijk.

Wat gaan we doen?

We onderzoeken welke thema´s de beleving van de tuinbouw in NEXTgarden versterken.

We bekijken we of het haalbaar is om deze thema’s te combineren in een rendabele ontmoetingsplek in het gebied.

Samen met tuinders en hun partners, specialisten en inwoners bedenken we concrete en creatieve oplossingen om verschillende doelgroepen met elkaar in verbinding te brengen, om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en samen te werken.

Wie zijn erbij betrokken?

De Gemeente Lingewaard, Greenport Arnhem-Nijmegen, Humphrey’s BV en stichting STOL-project leiden de ontwikkeling van deze belevingsplek.

Natuurlijk betrekken we de ondernemers en inwoners uit het gebied en belangrijke partijen en belangstellenden.

Voor het project ‘Experience The Horticulture NEXTgarden’ is in een subsidie toegekend in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): ‘Europa investeert in zijn platteland’.

Denk mee!

Wilt u bijdragen aan dit initiatief? Stuur ons een mail. Als u op de hoogte wilt blijven, meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.


Nieuws

Duurzame Ontwikkelingen bij NEXTgarden

Duurzame Ontwikkelingen bij NEXTgarden: Innovatie en Milieubewust Ondernemen in Lingewaard
Meer informatie >>

Inspiratiesessie levert veel ideeën op voor ontmoetingsplek

Het idee om op NEXTgarden een centrale ontmoetingsplek te creëren is met open armen ontvangen door tuinders en andere belanghebbenden.
Meer informatie >>

Inspiratiesessie: Samen kleuren we de toekomst van de glastuinbouw

De bijeenkomst met het motto “Samen kleuren we de toekomst van de glastuinbouw’ wordt georganiseerd door Gemeente Lingewaard en Glastuinbouw Nederland.
Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.