Een vitaal en
toekomstbestendig
tuinbouwgebied

NEXTgarden - Vestigingsklimaat

NEXTgarden werkt aan een vitaal en toekomstbestendig tuinbouwgebied door ruimte te bieden aan schaalvergroting en/of clustering van verspreid liggende locaties.

Initiatieven in het glastuinbouwgebied worden hiervoor gestimuleerd en gefaciliteerd.

Projecten op dit gebied kunnen onderverdeeld worden in:
  • Herverkaveling & uitbreiding bedrijven
  • Optimalisering bereikbaarheid
  • Impuls voor landschap en leefbaarheid


Het gebied is onder te verdelen in vijf deelgebieden:
 1. Dijkzone - herstel landschappelijke waarde
 2. Leutensche Leigraaf - Glastuinbouw & volle grond teelt
 3. 't Zand - wonen en werken in groene setting
 4. Agropark - ruimte-intensieve bedrijvigheid
 5. Bergerden - XL glastuinbouw met ketenpartners
 6. Rietkamp - medium-sized glastuinbouw

In deelgebied 't Zand zijn op dit moment twee projecten. Meer over 'Herinrichting Karstraat' en 'Gebiedsontwikkeling 't Zand'  kun je hier lezen.

NEXTgarden - Herverkaveling en uitbreiding bedrijven

Verplaatsing Zandvoort Flowers van Gendt naar Huissen

Gemeente en projectbureau Herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren hebben samen overeenstemming bereikt met Zandvoort Beheer Gendt en Zandvoort Flowers Huissen.

De bedoeling is om het bedrijf Zandvoort Flowers, gelegen in het intensiveringsgebied Leutensche Leigraaf, uit te breiden en tegelijkertijd het bedrijf Zandvoort Beheer Gendt te beëindigen, in ruil dat daar een vijftal woningen mogen worden gebouwd. Met deze deal kan ook de verbinding tussen Steenbergerveld en De Geer worden aangelegd hetgeen voor de herstructurering van het bestaande glastuinbouwgebied een geweldige opsteker is. Ook de provincie ondersteunt deze ontwikkeling.

Om alles te kunnen realiseren dient nog wel een bestemmingsplan voor de functiebenadering voor het beoogde perceel aan de Zandvoort te Gendt door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Uitbreiding aardbeienteler Royal Berry

Dat NEXTgarden de ondernemers genoeg ruimte biedt om te groeien is wel duidelijk. Er zijn genoeg mogelijkheden om uit te breiden.

Zo heeft aardbeienteler Royal Berry uit kunnen breiden van 7ha naar 40ha. Een deel is bebouwd met kassen. Op een ander deel worden aardbeien op stellingen geteeld. 

Jan van Genderen van Royal Berry:

"Met deze uitbreiding hopen wij ons bedrijf te versterken voor de toekomst. Geweldig om te zien hoe we door goed overleg met NEXTgarden en gemeente Lingewaard gezamenlijk tot de beste oplossing voor iedereen hebben kunnen komen".

NEXTgarden - Optimaliseren bereikbaarheid

De bereikbaarheid via de snelweg van het gebied NEXTgarden wordt geoptimaliseerd met het doortrekken van de A15 naar de A12.
Eenmaal aangekomen in het gebied zelf zijn of worden ook verschillende maatregelen getroffen om de bereikbaarheid te verbeteren.

Verbetering bereikbaarheid

Het Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw Huissen Angeren heeft de kas aan de Steenbergerveld 9 in Huissen gesloopt.

Het project voor de doortrekking van de Steenbergerveld, die in westelijke richting aansluit op De Geer, wordt vervolgd met het vergraven van de watergangen op dat perceel.

Verkeersmaatregelen dijkzone

Het verminderen van de verkeersdruk op de dijkweg tussen Angeren en Huissen. Dat is het doel van de voorgenomen maatregelen van het college van burgemeester en wethouders in Lingewaard.

Onderdeel van de maatregelen is het sluiten van de Eversstraat voor het doorgaand verkeer.

Gerelateerd nieuws

Speciale pagina voor ondernemers tijdens COVID-19

Het zijn onrustige tijden, ook voor de tuinbouw. Wat betekent het coronavirus voor de gezondheid van medewerkers?

Meer informatie >>

Borgstellingskrediet Landbouw verruimd in verband met corona

De regeling Borgstellingskrediet Landbouw (BL) is sinds 18 maart uitgebreid met een extra module. Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus kunnen hierdoor gefinancierd blijven.
Meer informatie >>

Speciale corona-hulplijn voor ondernemers in Lingewaard

Lingewaardse ondernemers, van zzp’ers tot grote bedrijven, kunnen vanaf vandaag een beroep doen op een speciale hulplijn. Daar kunnen ze terecht voor al hun vragen over de effecten van de coronacrisis op hun bedrijfsvoering.
Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

 • Strategisch gelegen in agricorridor A15
 • Op de grens van Nederland en Duitsland
 • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
 • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
 • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
 • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
 • Dynamisch ondernemersklimaat
 • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.