NEXTgarden
Werkgroep Rietkamp

Project Werkgroep Rietkamp

Het gebied Rietkamp is naast de deelgebieden Dijkzone, Leutensche Leigraaf, 't Zand,

Agropark en Bergerden een deelgebied van NEXTgarden. In de Rietkamp komt - veelal verouderde - glastuinbouw voor. Voor het gebied is een werkgroep in het leven geroepen.

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat de telers in de Rietkamp een duurzame toekomst hebben in de tuinbouw. Gelet op de schaal van het gebied, ligt grootschalige teelt van bijvoorbeeld tomaten of paprika's niet voor de hand.

Een kansrijke strategie gericht op het telen van 'nieuwe' gewassen en het inzetten op innovatieve concepten van de korte keten, lijkt kansen te maken. We zoeken naar antwoorden op de volgende vragen:

  • wat is de reactie op onderstaande productenlijst van telers?
  • welke mogelijkheden zien de telers: haalbaarheid, constante kwaliteit en diversiteit?
  • hoe is de logistieke invulling?
  • hoe gaan we om met HACCP normen / certificaten?
  • is er sprake van een afnamegarantie?
  • spreken we over een vorm van maatwerk?
  • van welke subsidies zouden we eventueel gebruik kunnen maken?
  • hoe is het gesteld met de werkgelegenheid?
  • trekken de telers onafhankelijk van elkaar op of gaan ze samenwerken (synergie)?
  • welke afzetkanalen onderscheiden we?
  • wat wordt de prijs van de producten?

Waarom willen we dit bereiken? 

We willen nagaan of er een korte keten kan ontstaan van het telen van groenten en kruiden in het gebied van de Rietkamp tot en met een aflevering van deze producten op een zo kort mogelijke afstand.

We willen hiermee tevens bereiken dat de telers in de Rietkamp een duurzame toekomst hebben in de tuinbouw.

Wat de teelt van groenten en kruiden betreft, denken we onder meer aan rucola, aubergines, courgette, spinazie, champignons, paksoi, rode paprika, rode ui, munt, rozemarijn, zuurkool en pastinaak.

Wat gaan we doen?

We gaan stapsgewijs te werk. We zitten nu in het stadium dat een beperkte selectie van bovenstaande gewassen wordt geteeld en plaatselijk wordt afgezet.

We willen voor potentiële afnemers in kwantitatieve zin bepalen hoeveel van de gewassen maandelijks beschikbaar zouden moeten komen.

We gaan voor de Rietkamp en voor andere deelgebieden van NEXTgarden na hoe we vraag en aanbod van gewassen op elkaar kunnen afstemmen. 

Wie gaan dit doen?

De voorzitter van de werkgroep is aangewezen door de aan de werkgroep deelnemende glastuinbouwbedrijven. Drie bedrijven maken deel uit van de werkgroep.

Namens de gemeente maakt de wethouder voor onder andere glastuinbouw deel uit van de werkgroep. Het secretariaat van de werkgroep wordt verzorgd door de gemeente Lingewaard.

Op ad hoc basis kunnen ook derden aanwezig zijn in de bijeenkomsten van de werkgroep.

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

 • Strategisch gelegen in agricorridor A15
 • Op de grens van Nederland en Duitsland
 • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
 • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
 • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
 • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
 • Dynamisch ondernemersklimaat
 • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.