Meeste 'groene' kennis
ter wereld

NEXTgarden - Innovatie & Start-ups

NEXTgarden ligt in de regio met de meeste 'groene' kennis ter wereld en u kunt participeren in een van de netwerkorganisaties die kennis, vakmanschap en business met elkaar verbinden.

Onze projecten:
Samen willen wij ervoor zorgen dat de tuinbouw binnen NEXTgarden is voorbereid op de toekomst. In samenwerking met onze partners willen wij continue blijven verbeteren en innoveren. 

Voordelen:
  • Synergie tussen kennis, vakmanschap en business
  • Innovatie & Demonstratie Centrum om de hoek
  • De top in 'Gezondheid en voeding', uniek in Nederland
  • Meer marktintroducties, minder financiële risico's
  • Gunstig voor het milieu
  • Meer transparantie in de voedselketen
  • Duurzame toekomst voor tuinbouw

NEXTgarden Ingredient Farm


De hoofddoelstelling van het project is het creëren van een proeftuin waarin men in openheid samenwerkt om de duurzame teelt en verwerking van kwalitatief-hoogwaardige tropische gewassen in Oost-Nederland commercieel mogelijk te maken.

De proeftuin is het ideale model voor alle ketenpartners om de komende 30 maanden baanbrekende stappen te zetten bij de teelt, verwerking en het vermarkten van een selectie aan tropische gewassen.

Met alle partners aan boord, in een open setting, kunnen de gestelde uitdagingen worden aangegaan. Lees hier alles over de NEXTgarden Ingredient Farm.
De projectpartners zijn verdeeld in vier groepen:
  • Tuinbouwpartners: experts in het kweken van kwaliteitsgewassen in kassen;
  • echnologiepartners: ontwikkelaars van geavanceerde teelt- en extractietechnieken voor waardevolle kleur-, geur- en smaakstoffen;
  • Ingrediëntenpartners: bedrijven die gedroogde gewassen omzetten in kruiden en specerijen voor verkoop nationaal en internationaal;
  • Faciliterende partners: aanbieders van extra faciliteiten en diensten ter ondersteuning van de proeftuin.

Ontdek de voordelen

Een bijzondere samenwerking van veertien partijen, waaronder scholen, kwekers en techbedrijven, heeft NEXTgarden Ingredient Farm opgezet.

Ze onderzoeken of het mogelijk is exotische specerijen zoals Spaanse peper en kurkuma in kassen te kweken.

Ontdek in deze video de voordelen van dit vernieuwende project.

Waterlinzen - De eiwitbron van de toekomst


Het nieuwe project Greenhouse Protein Center NEXTgarden geeft een vervolg aan de pilot waterlinzen.

Vertegenwoordigers van de WUR, Van Hall Larenstein, ABC-Kroos, LTO Glaskracht en de gemeente Lingewaard hebben vier doelen: 
  • gecontroleerd telen van waterlinzen in kassen;
  • vrijmaken van de weg voor consumptie door mens en dier;
  • openleggen van de keten van productie naar consumptie;
  • zorgen voor maatschappelijke bewustwording en communicatie richting consumenten.

Lees hier alles over het project waterlinzen.

Waterlinzen... kijk en ontdek

Het telen van waterlinzen is een van de innovatieve projecten van NEXTgarden.

Uit de waterlinzen worden eiwitten gewonnen, die als ingrediënt kunnen dienen in voeding en voedingssupplementen. Tevens kunnen de eiwitten als grondstof dienen voor gebruik in diervoeding.

Bekijk dit filmpje om te zien wat het belang is van het telen van waterlinzen.

Lees hier meer over het project waterlinzen!

Agroforestry Notenpark ‘t Zand

Het Nederlandse klimaat lijkt uitstekend geschikt voor de productie van walnoten en hazelnoten. Momenteel worden vrijwel alle noten geïmporteerd.

Het project Agroforestry Notenpark wil bijdragen aan de realisatie van korte ketens voor noten in Gelderland. Dit project richt zich met name op walnoten en hazelnoten.

Tegelijkertijd wil NEXTgarden in het gebied ’t Zand een mooier landschap creëren. Deze doelen zijn goed te combineren en kunnen elkaar zelfs versterken.

Wil je meer weten? Kijk dan op deze pagina!

Innoveren in de Korte Keten Kas

Met dit project willen we onderzoeken hoe lokale voedselproducenten op een vernieuwende manier kunnen samenwerken met lokale afnemers. Het doel is een korte(re) keten in de glastuinbouw. 

Doordat er korte(re) ketens ontstaan, is er minder transport nodig. Dit is gunstig voor het milieu. 

Er ontstaat daarnaast meer transparantie in de voedselketen. Consumenten weten waar hun voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt.

Lees hier meer over het project korte keten kas!

Project Experience The Horticulture NEXTgarden

De kloof tussen producenten en consumenten van glastuinbouwproducten neemt op dit moment steeds verder toe. De belevingswereld van beide groepen groeit uit elkaar. 

Wij denken dat we deze thema’s kunnen samenbrengen in een te ontwikkelen 'belevingsplek'. Het uiteindelijke doel is een plek waar mensen tuinbouw kunnen beleven in het NEXTgarden tuinbouwgebied in Lingewaard. 

Lees hier meer over project Experience The Horticulture NEXTgarden.

Duurzame producten NEXTgarden

In het project duurzame producten NEXTgarden wordt vanuit de keten bekeken hoe een bijdrage geleverd kan worden aan het produceren van meer duurzame NEXTgarden producten. Dit onderzoek vindt zowel binnen de tuinbouw als bij de sierteelt plaats.

NEXTgarden werkt binnen dit project mee aan verschillende initiatieven. Samen willen wij ervoor zorgen dat de glastuinbouw binnen NEXTgarden voorbereid blijft op de toekomst. 

Lees hier meer over het project duurzame producten!

NEXTgarden In The Spotlights - LED verlichting

Planten hebben onder andere licht nodig om te kunnen groeien. Planten buiten de kas maken gebruik van het daglicht van de zon. Voor planten in de kas kan naast daglicht ook lamplicht worden ingezet.

Het doel van het project is onderzoek doen naar energiebesparingen/fossielvrije mogelijkheden voor de teelt van sierteelt en groenten onder glas. 

Lees hier alles over NEXTgarden In The Spotlights 

Innovatie & Demonstratie Centrum

Ons huidige portfolio sluit vooral goed aan bij Health Valley. Partners als Heinz, Nutricia, Radboud UMC, Siza en NOC*NSF werken daarin samen aan valorisatie van kennis op het raakvlak van voeding, gezondheid en bewegen. Het gat tussen uitvinding en marktintroductie blijkt in de praktijk lastig te overbruggen.

Wij zetten daarom in op de komst van een Innovatie & Demonstratie Centrum (IDC - trademark Wageningen UR), waar nieuwe processen en producten worden getest en opgeschaald voor de wereldmarkt.

The Economic Board zet zich op diverse manieren in voor economische groei in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen. The Economic Board werkt als verbinder in de regio.
IDC 'Gezondheid en voeding' trekt studenten en jonge onderzoekers naar ons ontwikkelingsgebied. Blijken het échte ondernemers, dan willen wij hen verleiden om zich hier als start-up te vestigen.

De sector schreeuwt om jong ondernemerstalent op minimaal MBO en in toenemende mate HBO niveau. Voorheen was agrarisch familiekapitaal een voorwaarde voor toetreding, maar die afhankelijkheid wordt allengs minder. Net als in de kantorenmarkt en logistieke sector, zijn 'vastgoed' en 'bedrijf' in toenemende mate gesplitst. De start-up betaalt in dat geval huur voor het 1, 5 of 10 jarig gebruik van een kas met bijbehorende diensten.

Maar er zijn ook andere combinaties mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het winning team van een vakbekwame teler met een jonge hond die nieuwe inzichten en competenties inbrengt, dé manier om de leidende positie in de internationale tuinbouwwereld te heroveren.
Wat wij te bieden hebben aan start-ups:

Expertise
Wij brengen start-ups in contact met telers die de fijne kneepjes van het vak kennen. De praktijk wijst uit dat zo'n combinatie van 'nieuw idee' met 'efficiënt vakmanschap' veel vaker succesvol is.

Flexibiliteit
Wij bieden een concurrerende grondprijs in vergelijking met andere locaties. Onze voorwaarden zijn flexibel, zoals de mogelijkheid van koop, erfpacht of huur van grond, kas en bedrijfsgebouw.

Financiering
Wij helpen bij de aanvraag van innovatiesubsidies die een deel van de onvermijdelijke risico's afdekken. Private investeerders, zoals banken en familie, zullen daardoor sneller instappen.

Gerelateerd nieuws

Duurzame Ontwikkelingen bij NEXTgarden

Duurzame Ontwikkelingen bij NEXTgarden: Innovatie en Milieubewust Ondernemen in Lingewaard
Meer informatie >>

Inspiratiesessie levert veel ideeën op voor ontmoetingsplek

Het idee om op NEXTgarden een centrale ontmoetingsplek te creëren is met open armen ontvangen door tuinders en andere belanghebbenden.
Meer informatie >>

Inspiratiesessie: Samen kleuren we de toekomst van de glastuinbouw

De bijeenkomst met het motto “Samen kleuren we de toekomst van de glastuinbouw’ wordt georganiseerd door Gemeente Lingewaard en Glastuinbouw Nederland.
Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

 • Strategisch gelegen in agricorridor A15
 • Op de grens van Nederland en Duitsland
 • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
 • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
 • Dynamisch ondernemersklimaat
 • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.