Meeste 'groene' kennis
ter wereld

NEXTgarden - Innovatie & Start-ups

NEXTgarden ligt in de regio met de meeste 'groene' kennis ter wereld en u kunt participeren in een van de netwerkorganisaties die kennis, vakmanschap en business met elkaar verbinden.

Onze projecten:
  • Innovatie & Demonstratie Centrum
  • NEXTgarden Ingredients Farm
  • Greenhouse Protein Center NEXTgarden (waterlinzen)
  • NEXTgarden incubator
Deze projecten zullen worden uitgevoerd in de periode 2016-2018.

Voordelen:
  • Synergie tussen kennis, vakmanschap en business
  • Innovatie & Demonstratie Centrum om de hoek
  • De top in 'Gezondheid en voeding', uniek in Nederland
  • Flexibele vestigingsvoorwaarden: kopen, erfpacht of huren
  • Meer marktintroducties, minder financiële risico's
Ons huidige portfolio sluit vooral goed aan bij Health Valley. Partners als Heinz, Nutricia, Radboud UMC, Siza en NOC NSF werken daarin samen aan valorisatie van kennis op het raakvlak van voeding, gezondheid en bewegen. Het gat tussen uitvinding en marktintroductie blijkt in de praktijk lastig te overbruggen.

Wij zetten daarom in op de komst van een Innovatie & Demonstratie Centrum (IDC - trademark Wageningen UR), waar nieuwe processen en producten worden getest en opgeschaald voor de wereldmarkt.

De thematische focus is ‘Gezondheid en voeding’, in het bijzonder hoogwaardige bewerkte ingredients en producten voor food en medicinale toepassingen. Deze focus is uniek en complementair aan andere IDC’s in Nederland.

NEXTgarden Ingredients Farm

De hoofddoelstelling van het project is het creëren van een proeftuin waarin men in openheid samenwerkt om de duurzame teelt en verwerking van kwalitatief-hoogwaardige tropische gewassen in Oost-Nederland commercieel mogelijk te maken.

De proeftuin is het ideale model voor alle ketenpartners om de komende 30 maanden baanbrekende stappen te zetten bij de teelt, verwerking en het vermarkten van een selectie aan tropische gewassen.

Met alle partners aan boord, in een open setting, kunnen de gestelde uitdagingen worden aangegaan.
De projectpartners zijn verdeeld in vier categorieën:
  • Tuinbouw partners: partners met specifieke kennis en kunde op het gebied van het telen van kwalitatief hoogwaardige gewassen in kassen;
  • Technologie partners: partners die hoogwaardige technieken hebben ontwikkeld voor de veredeling van gewassen en/of de extractie van waardevolle kleur-, geur- en smaakstoffen uit gewassen; 
  • Ingrediënten partners: partners die gedroogde gewassen verwerken tot kruiden en specerijen, en de eindproducten verkopen in binnen- en buitenland;
  • Faciliterende partners: partners die additionele faciliteiten en diensten bieden om de ontwikkeling van de proeftuin mogelijk te maken

Activiteiten 2018

De activiteiten beginnen in het eerste kwartaal van 2018. Het project loopt twee en een half jaar, tot en met het tweede kwartaal van 2020. Daarna zal de proeftuin op eigen benen staan.  

De proeftuin zal economische groei genereren voor het NEXTgarden gebied en voor de glastuinbouwsector. Dit zal leiden tot vervolginvesteringen, omzetgroei en stijgende werkgelegenheid. Op termijn zal de proeftuin zich ontwikkelen tot een belangrijk kenniscentrum voor de agrofood sector, met toenemende bezoekersaantallen van belangstellenden en professionals.

De impact van de proeftuin beperkt zich niet tot het regionale niveau. De teelt van tropische gewassen onder glas draagt ook bij aan de ontwikkeling van Nextgarden als een nationaal en internationaal toonaangevend glastuinbouwgebied. Daarnaast biedt het project de Nederlandse en Europese agrofood sector de mogelijkheid om hun productieketens te verduurzamen.  

 

Tot slot ondervinden de Nederlandse en Europese consumenten profijt van het project: zij zullen in de toekomst kunnen kiezen voor kwalitatief hoogstaande en sociaal en ecologisch verantwoorde tropische producten, tegen een goede prijs.

De proeftuinlocatie wordt fysiek opengesteld voor externe partijen, bedrijven, organisaties en geïnteresseerden: op afspraak is de locatie toegankelijk. Er worden excursies en kennisbijeenkomsten georganiseerd en er wordt informatiemateriaal gemaakt en verspreid.

De resultaten van de experimenten zijn openbaar en worden door middel van verschillende communicatiemiddelen en -kanalen openbaar en bereikbaar gemaakt.

Sit back and relax... NEXTgarden Ingredient Farm

Een unieke samenwerking tussen veertien partijen, waaronder onderwijsinstellingen, telers en technologische bedrijven, leidt tot NEXTgarden Ingredient Farm.

Deze partijen gaan een samenwerking aan om te testen of exotische specerijen zoals Spaanse peper en kurkuma (geelwortel) onder glas kunnen worden geteeld.

Bekijk in dit filmpje de vele voordelen wat dit innovatieve project ons kan bieden.

Greenhouse Protein Center NEXTgarden

Het nieuwe project Greenhouse Protein Center NEXTgarden geeft een vervolg aan de pilot waterlinzen.

Vertegenwoordigers van de WUR, Van Hall Larenstein, ABC-Kroos, LTO Glaskracht en de gemeente Lingewaard hebben vier doelen: 
  • gecontroleerd telen van waterlinzen in kassen;
  • vrijmaken van de weg voor consumptie door mens en dier;
  • openleggen van de keten van productie naar consumptie;
  • zorgen voor maatschappelijke bewustwording en communicatie richting consumenten.

Wethouder aan het woord

Wethouder Theo Peren van de gemeente Lingewaard geeft antwoord op twee vragen over het project.

Wat kunnen waterlinzen betekenen voor NEXTgarden?

"Veelbelovend is dat uit waterlinzen plantaardige eiwitten kunnen worden gewonnen. Helaas laat Europese wetgeving niet toe dat waterlinzen, of producten waarin deze eiwitten zijn verwerkt, mogen worden gegeten. Voor telers in NEXTgarden met leegstaande kassen zou de teelt nieuwe kansen kunnen bieden. Het voordeel van kasteelt van waterlinzen is dat de teeltomstandigheden kunnen worden geoptimaliseerd. Een bijkomend voordeel in NEXTgarden is dat na verwerking overblijvende restanten als input kunnen dienen voor de vergistingsinstallatie van Groen Gas Gelderland."

Op dit moment loopt de pilot waterlinzen in een kas in Bemmel. Ondernemer Sascha van de Hurk overweegt de teeltoppervlakte uit te breiden van ca. 800 m² bruto oppervlakte naar ca. 9.500 m².

 

Om de kosten per vierkante meter te drukken, overweegt de ondernemer een innovatieve tweelaagse teelt voor een klein deel van deze oppervlakte. 

Theo Peren: "We onderzoeken op dit moment hoe de ambities van de ondernemer kunnen worden ondergebracht in het nieuwe project." 

Wat is er nodig om het project te laten slagen?

"Alle aanwezige partijen ondersteunen de ambities van Greenhouse Protein Center NEXTgarden van harte. Het is nu vooral zaak dat, naast de teelt- en verwerkingsbedrijven, de afzetkanalen in beeld komen. We willen graag dat bedrijven uit de sectoren feed en food aansluiten bij het project. Daarnaast moet er worden geregeld dat de menselijke consumptie van waterlinzen wordt goedgekeurd."

Waterlinzen: De duurzame eiwitbron van de toekomst

Steeds meer consumenten kiezen voor plantaardige en gezonde producten.

De glastuinbouw zoekt naar nieuwe markten. Waterlinzen worden beschouwd als dé eiwitbron van de toekomst. Ze bevatten 40% tot meer dan 75% eiwit en hebben unieke eigenschappen.

Teelt van waterlinzen in kassen is aangetoond. Raffinage van het verse product is getest. Er zijn enorme kansen voor de afzet. Een consortium pakt nu de uitdaging op er business van te maken.

Partners:
Van Hall Larenstein, Biorefinery Solutions (moederbedrijf ABC-Kroos), Bobeldijk Food Group, Stichting Waterlinzen, 2 glastuinbouwers, Wageningen UR en de gemeente Lingewaard.

Waterlinzen... kijk en ontdek

Het telen van waterlinzen is een van de innovatieve projecten van NEXTgarden.

Uit de waterlinzen worden eiwitten gewonnen, die als ingrediënt kunnen dienen in voeding en voedingssupplementen. Tevens kunnen de eiwitten als grondstof dienen voor gebruik in diervoeding.

Bekijk dit filmpje om te zien wat het belang is van het telen van waterlinzen.

NEXTgarden Incubator

IDC 'Gezondheid en voeding' trekt studenten en jonge onderzoekers naar ons ontwikkelingsgebied. Blijken het échte ondernemers, dan willen wij hen verleiden om zich hier als start-up te vestigen.

De sector schreeuwt om jong ondernemerstalent op minimaal MBO en in toenemende mate HBO niveau. Voorheen was agrarisch familiekapitaal een voorwaarde voor toetreding, maar die afhankelijkheid wordt allengs minder. Net als in de kantorenmarkt en logistieke sector, zijn 'vastgoed' en 'bedrijf' in toenemende mate gesplitst. De start-up betaalt in dat geval huur voor het 1, 5 of 10 jarig gebruik van een kas met bijbehorende diensten.

Maar er zijn ook andere combinaties mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het winning team van een vakbekwame teler met een jonge hond die nieuwe inzichten en competenties inbrengt, dé manier om de leidende positie in de internationale tuinbouwwereld te heroveren.
Wat wij te bieden hebben aan start-ups:

Expertise
Wij brengen start-ups in contact met telers die de fijne kneepjes van het vak kennen. De praktijk wijst uit dat zo'n combinatie van 'nieuw idee' met 'efficiënt vakmanschap' veel vaker succesvol is.

Flexibiliteit
Wij bieden een concurrerende grondprijs in vergelijking met andere locaties. Onze voorwaarden zijn flexibel, zoals de mogelijkheid van koop, erfpacht of huur van grond, kas en bedrijfsgebouw.

Financiering
Wij helpen bij de aanvraag van innovatiesubsidies die een deel van de onvermijdelijke risico's afdekken. Private investeerders, zoals banken en familie, zullen daardoor sneller instappen.

Voordelen NEXTgarden Incubator

Er zijn verschillende voordelen te benoemen om deel te nemen aan de NEXTgarden Incubator, zoals:
  • Synergie tussen kennis, vakmanschap en business
  • Innovatie & Demonstratie Centrum om de hoek
  • De top in ‘Gezondheid en voeding’, uniek in Nederland
  • Flexibele vestigingsvoorwaarden: kopen, erfpact of huren
  • Meer marktintroducties, minder  nanciële risico’s

Partners
Ondernemers samen met Wageningen UR, Radboud Universiteit, Oost NV, Health Valley, provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen en Lingewaard.