NEXTgarden 
Korte keten kas

Project Innoveren in de korte keten kas

Een korte keten bestaat uit ‘een beperkt aantal marktdeelnemers die streven naar samenwerking, plaatselijke economische ontwikkeling en nauwe geografische en sociale betrekkingen tussen producenten, verwerkers en consumenten’ (Van Der Schans & Van Wonderen, 2019).

Simpel gezegd betekent een korte keten dat voedsel in zo min mogelijk stappen vanaf de teler bij u op het bord belandt.

Wat willen we bereiken?

Met dit project willen we onderzoeken hoe lokale voedselproducenten op een vernieuwende manier kunnen samenwerken met lokale afnemers. Het doel is een korte(re) keten in de glastuinbouw.

De afzet van lokale producten in eigen regio kan hierdoor vergroot worden. Denk bijvoorbeeld aan aubergines kopen bij een teler uit NEXTgarden in plaats van in de supermarkt. Of een lokaal restaurant dat gerechten maakt met lokaal geteelde groente.

Waarom willen we dit bereiken?

Doordat er korte(re) ketens ontstaan, is er minder transport nodig. Dit is gunstig voor het milieu.

Er ontstaat daarnaast meer transparantie in de voedselketen. Consumenten weten waar hun voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt.

Wat gaan we doen?

Er wordt een marktonderzoek gedaan waarin gekeken wordt naar de sterktes, zwaktes, mogelijkheden en bedreigingen op het gebied van korte ketens in NEXTgarden.

Er wordt zowel naar de vraag naar als het aanbod van producten gekeken. Het project is in november 2019 gestart en loopt door tot maart 2020.

Wie gaan dit doen? 

Dit project wordt uitgevoerd door de volgende partners:


Gerelateerd nieuws

NEXTgarden werkt aan doorstart voor proef met het kweken van specerijen

Specerijen kweken in een Bemmelse kas blijkt goed te kunnen. Er wordt dan ook volop gewerkt aan een doorstart van het proefproject.
Meer informatie >>

Jonge mensen komen met echte duurzame innovatie

Kansen voor tuinbouw 3.0 in de regio worden gezien door Rik Eweg, Lector van Hogeschool Van Hall Larenstein. De hogeschool kreeg in 2018 de titel voor Duurzaamste Hogeschool van Nederland. 

Meer informatie >>

Een regionale keuken voor de korte keten kas

De restaurantketen Humphrey's heeft haar centrale keuken in Bemmel. De intentie van Humphrey’s Restaurants is om zoveel mogelijk in kassen geteelde producten (groenten en kruiden) uit het glastuinbouwgebied NEXTgarden te betrekken.

Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.