NEXTgarden
Ingredient Farm

NEXTgarden - Ingredient Farm

NEXTgarden is een in Gelderland gelegen ontwikkelingsgebied voor de (glas)tuinbouw.

Er worden een aantal speerpunten onderscheiden. Dit zijn Duurzame energiemix, Innovatie & Start-ups en Vestigingsklimaat. Het project NEXTgarden Ingredient Farm valt binnen Innovatie & Start-ups.

Met wie doen we dit?

Voor de uitvoering van het project is een consortium gevormd dat bestaat uit de volgende partners:
Craeghs Consultancy is het ondersteunende bureau van het consortium. 

Het NEXTgarden Ingredient Farm project ontvangt vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPOost een subsidie.

De gemeente Lingewaard en overige partners dragen ook financiële middelen bij. Verder investeren The Economic Board en de Rabobank in het project.

LTO Fondsen Noord ondersteunt het consortium door de Stichting STOL-Projekt een financiële bijdrage te verstrekken. 

Wat willen we bereiken?

Het doel van het project is om voor een tweetal specerijen (kurkuma en zwarte peper) na te gaan of deze in plaats van in tropische gebieden, hier in Nederland te telen zijn.

Het telen is niet het enige doel van dit project. Er wordt ook nagegaan of we deze specerijen kunnen veredelen, verwerken en afzetten. 

Voor de uitvoering van het onderzoek wordt er in een bestaande kas een teeltruimte van ongeveer 1.000m² ingericht voor de kweek van zwarte peper en kurkuma. Het project is in 2018 in uitvoering genomen en zal in 2021 worden afgerond.

Waarom willen we dit bereiken?

In de huidige ontwikkelingen op de wereldmarkt stijgt de vraag naar kwalitatief goede grondstoffen. Vooral bij specerijen is deze ontwikkeling zichtbaar. De verwachting is dat de toevoer van specerijen naar Nederland hierdoor in gevaar komt.

Er is daarnaast sprake van grote kwaliteitsschommelingen en sterk fluctuerende prijzen door schaarste. De verwachting is dat deze problematiek over enkele jaren in Nederland kan zorgen voor lege schappen.

Dit kan ook leiden tot prijzen die voor de gemiddelde consument niet betaalbaar zijn. Vooral specialistische gewassen, zoals zwarte peper en kurkuma, zijn hier gevoelig voor.

Om deze ontwikkelingen in de markt voor te zijn, heeft een aantal partners de handen ineengeslagen om gezamenlijk de teelt van deze gewassen in Nederland te ontwikkelen.

Wat gaan we doen?

Dit project wordt uitgevoerd binnen vijf werkpakketten:
  • Veredeling van de kurkumaplant - Hudson River Biotechnology
  • Ontwikkeling van kasteeltsystemen voor kurkuma en zwarte peper - Stichting Stol Project
  • Ontwikkeling van extractie- en analysetechniek voor de kurkumaplant - Phytonext B.V.
  • Ontwikkeling van specerijproducten op basis van kurkuma en zwarte peper - Koninklijke Euroma B.V.
  • Projectmanagement en communicatie over de projectresultaten - Gemeente Lingewaard en Stichting Stol Project

Gerelateerd nieuws

NEXTgarden werkt aan doorstart voor proef met het kweken van specerijen

Specerijen kweken in een Bemmelse kas blijkt goed te kunnen. Er wordt dan ook volop gewerkt aan een doorstart van het proefproject.
Meer informatie >>

NEXTgarden op European Week of Regions and Cities

Op woensdag 21 oktober 2020 heeft NEXTgarden zich mogen presenteren tijdens de European Week of Regions and Cities over Climate Neutral en Circular Food Solutions.
Meer informatie >>

Exotische specerijen, gemaakt in de Betuwe: ‘Kurkuma telen blijkt eigenlijk helemaal niet zo lastig’

Sinds twee jaar geleden wordt in een hoek van een groot kassencomplex in tuinbouwgebied NEXTgarden gepoogd kurkuma en zwarte peper te gaan kweken.
Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

 • Strategisch gelegen in agricorridor A15
 • Op de grens van Nederland en Duitsland
 • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
 • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
 • Dynamisch ondernemersklimaat
 • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.