NEXTgarden
Agroforestry-Notenpark ‘t Zand

Project Agroforestry-Notenpark ‘t Zand

Noten zijn een gezonde en smaakvolle voedingsbronnen. Noten bevatten veel eiwit en gezonde vetten. Ook zijn noten goede vervangers van vlees. Minder vlees eten is goed voor onze gezondheid en het milieu (Voedingscentrum, 2019).

Bij agroforestry worden bomen en struiken bewust gemengd met akkerbouw, groenteteelt of grasland, op hetzelfde perceel. De bomen en struiken kunnen voor meerdere doeleinden geplant worden, bijvoorbeeld voor de productie van fruit, noten of hout.

Tevens kan vee worden gebruikt in het systeem (WUR, 2018). Een voedselbos kan een invulling zijn van agroforestry.

Wat willen we bereiken?

Het doel van dit project is bij te dragen aan de realisatie van korte ketens voor noten in Gelderland. Dit project richt zich met name op walnoten en hazelnoten.

We willen daarnaast in het gebied ‘t Zand een mooier landschap creëren. Deze twee doelen zijn goed te combineren en kunnen elkaar zelfs versterken.

Waarom willen we dit bereiken? 

Op dit moment worden vrijwel alle walnoten en hazelnoten geïmporteerd. Dit is niet nodig, want het Nederlandse klimaat en de omstandigheden zijn uitstekend geschikt voor de productie van deze noten.

Daarnaast willen steeds meer mensen weten waar hun eten vandaan komt, en willen ze duurzaam eten  (AD, 2019; Rijksoverheid, 2018). Het dichter bij huis telen van noten biedt een driedubbele oplossing.

Hoe dichtbij huis kunnen we noten gaan telen?
’t Zand in Huissen lijkt een interessante locatie om mee te beginnen. Op dit moment staat er een aantal oude en vervallen kassen/stallen in ’t Zand.

Eigenaren van deze kassen/stallen hebben nu een interessante mogelijkheid gekregen om hier iets aan te doen. Als ze hun stal/kas slopen, mogen ze een woning (soms meer) bouwen op de vrijgekomen grond. 

De eigenaren komen zelf met een voorstel over hoe ze de vrijgekomen grond willen inrichten. Dit voorstel moet natuurlijk wel aan bepaalde regels voldoen. Een voorbeeld is dat een deel van de vrijgekomen grond moet worden ingericht met groen, zoals bomen en struiken.

De project partners zouden graag zien dat de grondeigenaren het groen invullen met een voedselbos en/of notenbomen. Ze hopen ook andere Lingewaardse inwoners enthousiast te kunnen maken over agroforestry/notenbomen.

Wat gaan we doen?

Dit project bestaat uit twee onderdelen. 

Het eerste onderdeel is de korte keten voor noten. Dit wordt uitgevoerd in twee stappen. De eerste stap is het oprichten van een samenwerkingsverband tussen partijen die de korte noten keten gaan vormen.

Een korte keten bestaat uit notenproducent(en) – notenverwerker(s) – notenafnemer(s). De tweede stap is om samen met deze partners de korte noten keten te realiseren. 

Het tweede onderdeel bestaat uit de gebiedsontwikkeling van ’t Zand. Voor deze ontwikkeling gebruiken we een visie op de toekomstige inrichting van het gebied. Functieverandering is hierbij een handig hulpmiddel. 

Wie gaan dit doen?

Dit project wordt uitgevoerd door de volgende partners:
Het project ‘Agroforestry-Notenpark ’t Zand’ ontvangt een subsidie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): ‘Europa investeert in zijn platteland’.


Gerelateerd nieuws

Nieuwsbrief 't Zand staat online! Lees je mee?

Er gebeurt veel op ’t Zand! In deze nieuwsbrief leest u, als vervolg op nieuwsbrief van vorig jaar, meer over de ontwikkelingen in 't Zand.
Meer informatie >>

NEXTgarden op European Week of Regions and Cities

Op woensdag 21 oktober 2020 heeft NEXTgarden zich mogen presenteren tijdens de European Week of Regions and Cities over Climate Neutral en Circular Food Solutions.
Meer informatie >>

Provincie omarmt ambitie Agroforestry Notenpark ’t Zand

Provincie Gelderland kende onlangs een voor Agroforestry Notenpark ’t Zand belangrijke subsidie toe. De subsidie is een impuls voor de volgende stap in het ontwikkelen van een netwerk voor een kortere route van producent naar consument. De zogenaamde korte keten.
Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.