NEXTgarden als
'energiebron' voor de regio

Symposium: NEXTgarden als 'energiebron' voor de regio

NEXTgarden zet zich in voor een klimaatneutraal tuinbouwgebied. Samen met de gevestigde ondernemers wordt de aandacht gelegd op het creëeren van een duurzame energiemix.

Wind- en zonne-energie, opslag van energie, biovergisting en de aansluiting van het gebied op het ambitieuze warmtenet met CO2-koppeling dat Arnhem en Nijmegen verbindt zijn mooie initiatieven. Wil je alles weten over de duurzame energiemix van NEXTgarden dan kun je hier meer lezen.

Om meer aandacht te krijgen voor het onderwerp is er op 5 september 2018 door de gemeente Lingewaard, NEXTgarden, Glastuinbouwpact Arnhem - Nijmegen
, Greenport Arnhem  - Nijmegen en Greenport Gelderland een symposium georganiseerd met het onderwerp: NEXTgarden als 'energiebron' voor de regio.

Tijdens deze dag werden er een aantal mooie punten besproken, daar nemen we u natuurlijk graag in mee.

Excursie duurzame tuinbouw bedrijven

De middag van woensdag 5 september 2018 werd besteed bij de bedrijven Zandvoort Flowers en Kwekerij Evers. De excursie werd georganiseerd om te laten zien welke stappen de bedrijven hebben genomen op het gebied van duurzaamheid, dit geldt voor de afgelopen jaren. De excursie beloofde een interessante middag te worden met de gastvrije ondernemers.
De ondernemers gaven een uitgebreide rondleiding binnen de bedrijven waarbij de deelnemers een duidelijk beeld kregen welke innovatie de ondernemers hebben doorgevoerd op het gebied van duurzaamheid De deelnemers hebben het bezoek aan de bedrijven erg nuttig gemaakt met onder andere interessante discussies die ontstonden over duurzaamheid binnen bedrijven.

Impressie excursie duurzame tuinbouw bedrijven

Gelderse tuinbouw koploper energietransitie

Ruim honderd geïnteresseerde tuinbouwondernemers, politici en deskundigen waren op 5 september 's-avonds in een sfeervolle ambiance bijeen bij lasbedrijf Certilas in Huissen. Doel van de bijeenkomst was om de agenda te bepalen voor het halen van de klimaatdoelen binnen de tuinbouw in de provincie Gelderland.

De avond werd geleid door Marianne Schuurmans, burgemeester van de gemeente Lingewaard.

Marjan Minnesma, directeur Urgenda, trapte af. Zij schetste noodzaak en urgentie om de tuinbouw te verduurzamen.
Peter Drenth, gedeputeerde voor de provincie Gelderland, brak een lans bestaand beleid te heroverwegen om duurzame energieprojecten mogelijk te maken.

Paul Hospers, adviseur duurzaamheid, schetste wat er in het gebied van NEXTgarden zoal speelt om de tuinbouw te verduurzamen. In de levendige discussie die daarna ontstond werd een ding duidelijk. De Gelderse tuinbouw wil koploper zijn in de energietransitie. Hier zetten ondernemers, overheid en instellingen gezamenlijk de schouders onder.

Noodzaak klimaatdoelen Marjan Minnesma

Na de ontvangst bij lasbedrijf Certilas opent burgemeester Schuurmans iets na zeven uur de bijeenkomst over de energietransitie binnen de tuinbouw in Gelderland.

Ruim honderd belangstellenden luisteren vervolgens aandachtig naar wat Marjan Minnesma te vertellen heeft. Zij zet op overtuigende wijze de noodzaak om klimaatdoelen te bereiken uiteen. Ze schetst ook wat er zou moeten gebeuren om deze doelen te halen. En dat is volgens Minnesma niet eens zo'n grote opgave: 'elke Nederlandse gemeente plaatst gemiddeld negen windmolens; per persoon installeren we negen zonnepanelen en op zee realiseren we nog een aantal windmolens'. 

Ook geeft ze aan wat er landelijk binnen de (glas) tuinbouw aan ambities is geformuleerd en wat daarvan (niet) is terecht gekomen. Ze sluit af met de opmerking dat de "Gelderse tuinbouw trots mag zijn op zijn ambities als eerste een klimaatneutrale regio te willen zijn". Wat haar betreft, is dat in 2030 al het geval. 

Benieuwd naar de presentatie die gegevens is door Marjan Minnesma? Die is hier te bekijken!

NEXTgarden als keurmerk

Gedeputeerde Peter Drenth geeft in zijn bijdrage aan dat het de ondernemers zijn, die zouden moeten aangeven waaraan zij behoefte hebben om te verduurzamen. Hij daagt de aanwezige ondernemers uit de hulp van de overheid in te roepen. Hij geeft aan dat we het samen moeten doen. Gelderland kan een vuist maken als de gebieden Bommelerwaard en NEXTgarden (Lingewaard) er samen voor gaan.

Hij pleit voor een marketing van een exclusief Gelders tuinbouwproduct tegen een aantrekkelijke prijs. Later op de avond geeft hij naar aanleiding van een vraag over het plaatsen van windmolens langs rivieren aan dat we het lef moeten hebben "om nieuwe afwegingen te maken en initiatieven van onderop uiterst serieus te bekijken".

Technisch kan alles, het gaat vooral om het doen

Binnen het gebied NEXTgarden, zo licht Paul Hospers toe, is reeds een groot aantal initiatieven in gang gezet. Hij noemt onder andere de realisering van Groen Gas Gelderland, de aanleg van zonnepanelen op de gietwaterplas en de gedachtevorming rondom windmolens.

Een belangrijke les, die hij voorhoudt is " al doende leert men en al lerende doet men''. Volgens Hospers zouden we niet alleen maar moeten filosoferen maar vooral ook moeten DOEN, wel met de flexibiliteit om op grond van voortschrijdend inzicht te kunnen bijstellen. 

Benieuwd wat Paul Hospers nog meer verteld heeft? Bekijk het hier!

Samenwerken is de sleutel

Burgermeester Schuurmans roept hierna de aanwezigen op om te reageren op de gehouden inleidingen. Ook legt ze specifieke vragen voor aan een aantal ondernemers en aan de wethouders Aart Slob (duurzaamheid) en Johan Sluiter (tuinbouw) van de gemeente Lingewaard. Ze betrekt eveneens vertegenwoordigers van Greenport Gelderland, LTO en STOL in de discussie.

Er is één duidelijk signaal. Op de afzonderlijke bedrijven worden al behoorlijk veel stappen gezet. Maar als we in de regio echt slagen willen maken, moeten we meer gaan samenwerken.

Gezamenlijke ambitie voor de toekomst

Kritische kanttekeningen zijn er bij de stankoverlast van Groen Gas Gelderland en het niet meewerken van de gemeente Lingewaard aan het initiatief voor een houtgestookte energiecentrale. De conclusie van de avond is dat de aanwezigen samen de schouders gaan zetten onder het energieneutraal maken van de Gelderse tuinbouw. Zowel de ondernemers onderling, als de ondernemers samen met overheid en andere partijen. Maar ook samen vanuit de gebieden van Bommelerwaard en NEXTgarden. 

Mw. Schuurmans sluit af met een noot dat deze avond wat haar betreft niet vrijblijvend is. Ze zegt toe dat de aanwezigen over het besprokene zullen worden geïnformeerd en dat we elkaar zullen houden aan een vervolg.  

Drijvend Zonnepark NEXTgarden

Een van de projecten die belangrijk is voor de energietransitie op glastuinbouwgebied NEXTgarden is het drijvende zonnepark. Gelegen aan de Hedera en de Azalealaan in Huissen is een gietwaterplas gerealiseerd met daarop 6.150 zonnepanelen. De zonnepanelen voorzien ruim 600 huishoudens van energie. 

Op vrijdag 31 augustus 2018 is het drijvende zonnepark officieel geopend door burgemeester Marianne Schuurmans en gedeputeerde Peter Drenth. Tijdens de feestelijke opening was er veel aandacht voor het initiatief.

Lingewaard Energie heeft samen met een aantal sterkhouders dit project weten te realiseren. Zo konden omwonende een aantal panelen kopen en een aandeel leveren aan de realisatie van het grootste drijvende zonnepark van Europa. De ontwikkelen van het drijvende zonnepark ging snel vanaf het moment dat het zonnepark aangelegd werd. In maar liefst 10 weken is de gietwaterplas voorzien van alle 6.150 zonnepanelen op het water. Buiten dat het project snel gerealiseerd is, heeft het ook voordelen om de zonnepanelen op water te leggen. 

Zo zorgt het water voor afkoeling van de zonnepanelen waardoor het rendement hoger is. Ook de open omgeving rondom de plas zorgt ervoor dat iedere zonnestraal opgevangen wordt en er zo het optimale resultaat behaald wordt met het drijvend zonnepark.

Impressie opening Drijvend Zonnepark

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.