Succesvolle ondernemers,
kennisinstellingen en overheid
werken hier samen

Lingewaard Energie

Lingewaard Energie is opgericht door een groep enthousiaste burgers. Deze groep burgers hebben het initiatief genomen om kennis- en informatieoverdracht bewustwording op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing te bevorderen. De doelstelling is om een draagvlak te creëren om te komen tot een collectieve opwekking van duurzame energie binnen de gemeente Lingewaard. 

Visie
De visie van Lingewaard Energie is dat de huidige en toekomstige inwoners van Lingewaard minder afhankelijk moeten worden van steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen en grootschalige energieproductie. Daarnaast is het de bedoeling dat het milieu minder belast wordt door CO2-uitstoot bij de energieproductie.Door nu de omschakeling te maken naar duurzame lokale energiebronnen en niet te wachten op initiatieven van overheid, energiemaatschappijen en andere marktpartijen, wordt er bijgedragen aan een duurzame energievoorziening voor de toekomst.

Ambitie
De ambitie van Lingewaard Energie is, om in 2020 minimaal 20% van het particulier energiegebruik in Lingewaard (ca. 14 miljoen kWh) duurzaam en collectief te produceren tegen een concurrerende prijs. Om deze ambitie te halen moet er optimaal gebruik gemaakt worden van de kansen en mogelijkheden die lokaal aanwezig zijn (bijvoorbeeld biomassa, zon en wind).

Lingewaard Energie
Touwslagersbaan 11
6851 CL Huissen 

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.