Succesvolle ondernemers,
kennisinstellingen en overheid
werken hier samen

Greenport Arnhem-Nijmegen

Greenport Arnhem-Nijmegen is een netwerkorganisatie die de krachten in de tuinbouwsector kan bundelen. Het zijn de krachten van tuinders, ondernemers en overheid wat zorgt voor kennis over duurzaamheid en innovatie. Een dynamische en krachtige tuinbouwketen is waar ze voor staan. 

De kennisontwikkeling gaat snel en de internationale concurrentie neemt toe. Om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is het voor tuinbouwondernemers in toenemende mate belangrijk om samenwerking met collega’s en ketenpartijen te zoeken en zich goed te laten informeren.

Een van de netwerken die dat biedt is Greenport Arnhem-Nijmegen.