Succesvolle ondernemers,
kennisinstellingen en overheid
werken hier samen

Groen Gas Gelderland (GGG)

Groen Gas Gelderland heeft in het tuinbouwgebied een biovergistingsinstallatie gebouwd. En kan daarmee bijna zeven miljoen m3 groen gas per jaar produceren uit vooral mest en gras.

GGG is een initiatief van Bio Energie Bergerden. Eneco heeft geholpen bij de ontwikkeling en neemt het groene gas af.

In het kader van De Groene Hub wordt het gas onder meer gebruikt voor het busvervoer in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen. Voor verwerking van de reststoffen - met daarin minerale meststoffen als fosfaat - heeft GGG een overeenkomst gesloten. De biogasinstallatie is medegefinancierd door GDF Suez en met gelden van PPM Oost uit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG).