Succesvolle ondernemers,
kennisinstellingen en overheid
werken hier samen

Gemeente Lingewaard

Lingewaard is een gemeente in het oosten van Nederland, in de provincie Gelderland met 46.185 inwoners (30 april 2017, bron: CBS). De gemeente ligt in het stroomgebied van Waal, Nederrijn en Linge, het gebied tussen Arnhem en Nijmegen.

De inwoners wonen verspreid in de acht woonkernen Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Huissen, Loo en Ressen.

Lingewaard is wat bevolkingsopbouw betreft een jonge gemeente. Het voorzieningenniveau op het terrein van kinderdagopvang, peuterspeelzaal, basis- en voortgezet onderwijs is goed. Ook is er een uitgebreid en veelzijdig aanbod van sport- en culturele verenigingen. Het winkelaanbod is in de grotere woonkernen gevarieerd en dat alles maakt het wonen in Lingewaard ook zo aantrekkelijk.

Het economisch klimaat in de gemeente Lingewaard is goed. Dat uit zich onder andere in de aanwezigheid van veel bedrijven in diverse sectoren. Met name glastuinbouw, maar ook handel, dienstverlening, betonindustrie, steenfabrieken en transport geven een belangrijke impuls aan de lokale en regionale economie.

De gemeente Lingewaard telt in totaal tien bedrijventerreinen. Op drie daarvan is nieuwvestiging mogelijk, namelijk Agropark II, Pannenhuis II en Houtakker II.