Succesvolle ondernemers,
kennisinstellingen en overheid
werken hier samen

Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen

Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen werkt samen om constructief te kunnen verbeteren binnen het ontwikkelingsperspectief van de glastuinbouwsector. Met veel betrokken partijen is er een gezamenlijke visie op de toekomst ontwikkeld.

Door onder andere het organiseren van trainingen, bijeenkomsten en andere activiteiten is er een hecht tuinbouwbusinessnetwerkt ontstaan binnen de regio Arnhem-Nijmegen. 

Partijen die hier aan mee werken zijn:
- Gemeente Lingewaard
- Gemeente Overbetuwe 
- Greenport Arnhem-Nijmegen
- LTO Noord Glaskracht
- Plantion BV
- Provincie Gelderland
- Rabobank Oost Betuwe
- Tuinbouwbedrijfsleven