Succesvolle ondernemers,
kennisinstellingen en overheid
werken hier samen

LTO Noord Glaskracht

Voor de provinciale en lokale belangenbehartiging zijn de regio's van LTO Noord Glaskracht (provinciaal) en de afdelingen van LTO Noord (gemeentelijk) verantwoordelijk.

Zij zetten zich in voor Ruimtelijke ordening, zoals bestemmingsplannen, ruimte-voor-ruimteregelingen, water en andere gemeentelijke en provinciale regelingen.

In LTO Glaskracht Nederland werken LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB samen aan landelijke activiteiten op het gebied van sectorale beleidsbeïnvloeding, innovatie en kennisuitwisseling ten behoeve van het ondernemersnetwerk. Samen vertegenwoordigen we 70% van het totale glastuinbouwareaal en geven we invulling aan de landelijke activiteiten op het gebied van Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving.