Succesvolle ondernemers,
kennisinstellingen en overheid
werken hier samen

Greenport Gelderland

Greenport Gelderland is het tuinbouwprogramma voor het Gelderse Rivierengebied. In het gebied bevinden zich vijf belangrijke tuinbouwclusters. Deze clusters bestaan uit de teelt van champignons, laanbomen, fruit, bloemen & planten en groenten.
 
De tuinbouw zorgt in combinatie met aanverwante handel voor veel toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De totale toegevoegde waarde van de tuinbouwcluster bedraagt zo'n 800 miljoen euro. Bovendien biedt de tuinbouwcluster werk aan ongeveer 14.000 werknemers.

Het doel is om het geheel van de vijf tuinbouwclusters in het Rivierengebied uit te laten groeien tot een erkend en succesvol, internationaal knooppunt van aan tuinbouw gerelateerde activiteiten en efficiënte agrologistiek. De ligging tussen logistieke centra (Randstad en Ruhrgebied), een goede uitsluiting via snelwegen (A12, A15), spoorlijnen (HSL, Betuwelijn) en rivieren (Rijn, Waal) en de aanwezigheid van kenniscentra (Wageningen University, Radboud Universiteit) vormen hierbij belangrijke randvoorwaarden.