Herontwikkelingsgebied 't Zand - wonen en werken in groene setting

NEXTgarden werkt aan een vitaal en toekomstbestendig tuinbouwgebied door ruimte te bieden aan schaalvergroting en/of clustering van verspreid liggende locaties.

Initiatieven in het glastuinbouwgebied worden hiervoor gestimuleerd en gefaciliteerd.
In deelgebied 't Zand zijn op dit moment twee projecten:
    • Herinrichting Karstraat
    • Gebiedsontwikkeling 't Zand

Verkeersaanpassingen Karstraat Huissen

De gemeente heeft de wens om de twee haakse bochten in de Karstraat ter hoogte van ’t Zand aan te passen. Gezien de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming hier in het gedrang is, wil de gemeente komen tot een betere en vooral veiligere verkeersontsluiting.

Aangezien deze aanpassingen impact hebben op de woon-/werkomgeving wil de gemeente graag met u van gedachte wisselen over het ontwerp en de mogelijke effecten hiervan op de omgeving. Op deze pagina vindt u informatie en de presentaties die zijn gehouden voor direct omwonenden en belanghebbenden.

De hele presentatie kunt u hier downloaden als PDF. Het reactieformulier staat hier.

De gepresenteerde ontwerpen (drie varianten) zijn hier te zien en te downloaden.

Verkenning gebiedsontwikkeling 't Zand - Huissen

Samen met de bewoners, eigenaren van kassen, bedrijfspanden en belanghebbenden in het buitengebied van ’t Zand wil de gemeente de ruimtelijke uitstraling van het gebied verbeteren en de leefbaarheid vergroten. Dit met als doel dat het gebied een duurzame toekomst te geven.

Hiervoor willen we samen met de bewoners toekomstplannen maken.

De gehouden presentaties en informatie over dit plan vindt u in de bijlage die u hier als PDF kunt downloaden.