Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Subsidieverordening verduurzaming glastuinbouw 2014-2015 groot succes!

Maar liefst 8 projecten zijn er uitgevoerd met behulp van de subsidieverordening verduurzaming glastuinbouw 2014-2015. In 2014 is de subsidieverordening door de gemeenteraad van Lingewaard vastgesteld om de glastuinbouw te verduurzamen en om energiebesparende initiatieven te ondersteunen. De projecten leveren een grote energiebesparing op. 

De subsidiebijdragen zijn aan zeer uiteenlopende projecten toegekend: van innovatieve technieken voor de benutting van verbrandingswarmte tot energiezuinige luchtkoelmachines. Sommige bedrijven hebben hiermee een hogere productiviteit en een verbeterde kwaliteit van producten gerealiseerd. Maar de belangrijkste realisatie is de energiebesparing. Bedrijven besparen nu jaarlijks aanzienlijk op aardgas, elektriciteit en de CO2-emissie! Hun producten zijn nu duurzamer, wat de verkoop bevordert.

Wilt u ook zulke mooie resultaten behalen? Bent u als tuinder, ondernemer of misschien wel in samenwerkingsverband van plan een project uit te voeren dat de glastuinbouw in de deelgebieden Leutense Leigraaf en Rietkamp in NEXTgarden (economisch) verduurzaamt? Vraag dan een subsidiebijdrage aan! Op 10 maart heeft de gemeenteraad van Lingewaard de ‘Subsidieverordening verduurzaming herstructurering glastuinbouw Lingewaard 2016’ vastgesteld. Zie ook het artikel Subsidie voor verduurzaming van de herstructurering glastuinbouw. 

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Lingewaard: Subsidie verduurzaming glastuinbouw

Gerelateerd nieuws

Nieuwsbrief van Greenport Gelderland nr. 5 - 2019 staat online

De nieuwsbrief van Greenport Gelderland is weer online!

Lees onder andere meer over de aanpak van de verduurzaming van glastuinbouw, ondernemersontbijt voor boomtelers en statushouders die op excursie gingen in een tuinbouwkas. 

Meer informatie >>

Nieuwsbrief van glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen oktober 2019

De nieuwsbrief van glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen staat weer online! Lees je mee?

Meer informatie >>

Save the date! Uitnodiging 19 november - Bijeenkomst met LTO Glaskracht

Op 19 november a.s. is er een bijeenkomst georganiseerd met LTO Glaskracht bij de Rabobank in Elst. Het thema is dit keer 'Handjes in de kas'. 

Sjaak van de Tak van LTO Glaskracht Nederland aanwezig zijn om de initiatieven vanuit LTO toe te lichten. 

Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.