Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Subsidie voor verduurzaming van de herstructurering glastuinbouw

Op 10 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Lingewaard de ‘Subsidieverordening verduurzaming herstructurering glastuinbouw Lingewaard 2016’ vastgesteld. Voert u als tuinder, ondernemer of misschien wel in samenwerkingsverband een project uit dat de glastuinbouw in NEXTgarden economisch verduurzaamt? Vraag dan een subsidiebijdrage aan!

In de verordening zijn onder meer de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie opgenomen. Het subsidieplafond bedraagt € 140.000,-. De totale subsidiebijdrage per project bedraagt maximaal 40% van de totale projectkosten tot een maximum van € 30.000,- per project. Van deze maximum bijdrage kan gemotiveerd worden afgeweken op advies van een adviescommissie. Het college van B&W beslist over de aanvragen in volgorde van ontvangst. Subsidieaanvragen kunnen tot uiterlijk 1 juni 2016 worden ingediend. Projecten waaraan een subsidiebijdrage wordt verleend, dienen uiterlijk 15 november 2016 zowel qua verplichtingen als qua betalingen gerealiseerd te zijn.

Indien er sprake is van een samenwerkingsproject met meerdere partners, wordt de subsidie uitgekeerd aan de door de partners aangewezen penvoerder van het project. Conform de samenwerkingsovereenkomst worden de middelen vanuit het regiocontract door de penvoerder op basis van een werkplan plus begroting uitgekeerd aan de partners. De maximale bijdrage van € 30.000 heeft betrekking op de totale projectkosten.

Indien u nog vragen heeft omtrent de regeling kunt u contact opnemen met mevrouw U. Sewbalak (u.sewbalak@lingewaard.nl of 026-3260153) of de heer H. Korfage van de gemeente Lingewaard (h.korfage@lingewaard.nl of 026-3260151). Aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie.

Gerelateerd nieuws

Nieuwsbrief van Greenport Gelderland nr. 5 - 2019 staat online

De nieuwsbrief van Greenport Gelderland is weer online!

Lees onder andere meer over de aanpak van de verduurzaming van glastuinbouw, ondernemersontbijt voor boomtelers en statushouders die op excursie gingen in een tuinbouwkas. 

Meer informatie >>

Nieuwsbrief van glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen oktober 2019

De nieuwsbrief van glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen staat weer online! Lees je mee?

Meer informatie >>

Save the date! Uitnodiging 19 november - Bijeenkomst met LTO Glaskracht

Op 19 november a.s. is er een bijeenkomst georganiseerd met LTO Glaskracht bij de Rabobank in Elst. Het thema is dit keer 'Handjes in de kas'. 

Sjaak van de Tak van LTO Glaskracht Nederland aanwezig zijn om de initiatieven vanuit LTO toe te lichten. 

Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.