Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Onderzoek naar mogelijkheden windturbines op Bergerden

In de loop van 2016 wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor inpassing van windturbines in het glastuinbouwgebied Bergerden. Dit heeft de gemeenteraad bepaald. Windenergie is een van de mogelijkheden om het doel van de gemeente, klimaatneutraal zijn in 2050, te bereiken. Dit sluit aan op de ambitie van NEXT Garden om het eerste klimaatneutrale tuinbouwgebied te worden.

In december 2015 heeft de raad van Lingewaard een beleidsnota over duurzaamheid vastgesteld. Deze nota geeft richting aan het uitgangspunt om in het jaar 2050 klimaatneutraal te zijn. Door  windenergie kan een groot deel van die doelstelling gehaald worden.

Het onderzoek is een vervolg op een in eerder uitgevoerde globale studie en zal moeten uitwijzen of plaatsing van een of enkele windturbines technisch en ruimtelijk mogelijk is. De resultaten van het onderzoek worden ter besluitvorming opnieuw aan de raad voorgelegd.

De verwachting is dat eind 2016/begin 2017 een voorstel aan de gemeenteraad kan worden gedaan.

Gerelateerd nieuws

Nieuwsbrief van Greenport Gelderland nr. 5 - 2019 staat online

De nieuwsbrief van Greenport Gelderland is weer online!

Lees onder andere meer over de aanpak van de verduurzaming van glastuinbouw, ondernemersontbijt voor boomtelers en statushouders die op excursie gingen in een tuinbouwkas. 

Meer informatie >>

Nieuwsbrief van glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen oktober 2019

De nieuwsbrief van glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen staat weer online! Lees je mee?

Meer informatie >>

Save the date! Uitnodiging 19 november - Bijeenkomst met LTO Glaskracht

Op 19 november a.s. is er een bijeenkomst georganiseerd met LTO Glaskracht bij de Rabobank in Elst. Het thema is dit keer 'Handjes in de kas'. 

Sjaak van de Tak van LTO Glaskracht Nederland aanwezig zijn om de initiatieven vanuit LTO toe te lichten. 

Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.