Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Europese subsidie voor glastuinbouwbedrijf Zandvoort Flowers

Glastuinbouwbedrijf Zandvoort Flowers verhuist van de locatie in Gendt naar de hoofdlocatie van het bedrijf in Huissen en heeft daarvoor ruim € 460.000,- subsidie ontvangen. Op de nieuwe plek kan het bedrijf dat amarylissen verbouwt efficiënter werken op het gebied van energie, arbeid, logistiek en uitstoot. 

De kassen op de oude locatie in Gendt worden gesloopt. De teler ontvangt € 467.760 subsidie als bijdrage in de totale geraamde verplaatsingskosten van € 1.500.000. De bedrijfsverplaatsing van Gendt naar Huissen en de verdere ontwikkeling van het glastuinbouwbedrijf in de Leutensche Leigraaf dragen bij aan de doelen van de herstructurering glastuinbouw en sluiten aan bij de ambities van NEXTgarden.

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)
Europa stelt via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen en samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland. In 2016 konden ook aanvragen worden ingediend voor onder andere kavelruil en natuurontwikkeling. De komende jaren zullen er nog verschillende openstellingen plaatsvinden voor deze regeling.


Gerelateerd nieuws

Verflauwen haakse bochten in Karstraat Huissen gebeurt in twee fases

Het verflauwen van de twee haakse bochten in de Karstraat bij Huissen-Zand, gaat in twee fases uitgevoerd worden: eerst wordt de zuidbocht aangepakt. 


Meer informatie >>

Darthuizer Groep verhuist naar Bemmel

Na ruim 90 jaar verplaatst de Darthuizer Groep haar hoofdkantoor van Leersum naar Bemmel. 

Het familiebedrijf met de vennootschappen Mobilane, Mobicare, Darthuizer Productie en Darthuizer Oase Lease is vanaf 9 september 2019 actief vanuit kwekerij DartPlant in Bemmel. Op de Betuwse locatie worden onder meer kant en klare Hedera- en Euonymushagen, sedumcassettes en geraniumpiramides gekweekt.

Meer informatie >>

Ombestemming Agropark naar “gewoon” bedrijventerrein

Provincie en regio hebben ingestemd met het ombestemmen van het bedrijventerrein Agropark II van agrobusinessterrein naar regulier bedrijventerrein. De vraag naar bedrijventerrein is op dit moment erg groot. Het gaat dan met name om kavels van 2 ha of groter.


Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.