Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Eerste positieve resultaten onderzoek NEXTgarden Ingredient Farm

NEXTgarden Ingredient Farm heeft als doel om te verkennen of specerijen die in warme landen worden geteeld, ook in Nederland  kunnen worden geteeld, veredeld, geëxtraheerd en verkocht. De start van het project richtte zich op het kweken van twee tropische specerijen. Deze twee specerijen zijn kurkuma en zwarte peper. 

Tijdens het project wordt onder andere onderzoek uitgevoerd door studenten van de HAS Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. Dit onderzoek van de HAS bestaat uit meerdere fasen. De eerste fase van het onderzoek is op 30 juni 2019 afgerond. Dit is uitgevoerd door Sabine Robben, Jeffrey van der Ven en Tessa Wildenbeest. Zij zijn vierdejaars studenten Toegepaste Biologie aan de HAS. Ze hebben onderzoek gedaan naar de vermeerdering en diversiteit van kurkuma en zwarte peper.

Vermeerdering
Vermeerdering zorgt voor een grotere hoeveelheid van de specerijen. Voor de vermeerdering van kurkuma en zwarte peper is onderzocht of deze zowel traditioneel als in weefselkweek vermeerderd kunnen worden. Kurkuma wordt traditioneel vermeerderd via rizomen. Rizomen zijn een soort ondergronds gevormde wortels. Zwarte peper wordt traditioneel via stekken vermeerderd. Beide specerijen zijn op deze manier succesvol vermeerderd door de studenten.

Daarnaast is het belangrijk om de specerijen via weefselkweek te kunnen vermeerderen. Weefselkweek is het vermeerderen van plantmateriaal in een laboratorium. Dit is belangrijk om schoon en ziektevrij plantmateriaal te kunnen kweken. Hierbij worden delen van de plant in reageerbuisjes gezet onder steriele omstandigheden.

Het was moeilijk om het plantmateriaal van zowel kurkuma als zwarte peper schoon te krijgen. Dit komt door de aanwezigheid van pathogenen, zoals bacteriën en schimmels. Uiteindelijk is het gelukt om kurkuma in weefselkweek te zetten. Voor zwarte peper moet nog meer onderzoek worden uitgevoerd.

Diversiteit
Ook zijn er kurkuma rizomen verzameld uit verschillende winkels om zo diversiteit van soorten met elkaar te kunnen vergelijken. Diversiteit gaat over de verschillen tussen soorten binnen een bepaald gewas. Dit is belangrijk om hieruit het meest veelbelovende soort te kiezen voor de teelt. De rizomen zijn beoordeeld op eigenschappen als vers gewicht, lengte en kleur. Hierna zijn de rizomen opgepot om daaruit planten te verkrijgen. Gedurende de groei van de planten zijn metingen uitgevoerd om de groeisnelheid te bepalen. 

Na vier maanden tijd zijn de planten zowel bovengronds als ondergronds beoordeeld op verschillende kenmerken. Al deze metingen en waarnemingen zijn meegenomen om te bepalen of er diversiteit was tussen het verkregen plantmateriaal. Dit is gelukt, en er blijkt één soort te zijn die goed presteerde op zowel boven- als ondergrondse kenmerken. Deze soort is aanbevolen om in het vervolgonderzoek mee verder te gaan.

Vervolgonderzoek
In september start het vervolgonderzoek. Dit wordt uitgevoerd door drie andere studenten (Tuin- en Akkerbouw) van de HAS. Zij gaan zich verdiepen in de teelt van kurkuma en zwarte peper. Hierbij kan gedacht worden aan de juiste klimaatomstandigheden en de bemesting. Na dit vervolgonderzoek is er weer een stap gezet voor een meer duurzame teelt onder glas van kurkuma en zwarte peper in NEXTgarden. Het NEXTGarden Ingredient Farm project ontvangt cofinanciering vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPOost, The Economic Board en de Rabobank.

Gerelateerd nieuws

Eerste positieve resultaten onderzoek NEXTgarden Ingredient Farm

NEXTgarden Ingredient Farm heeft als doel om te verkennen of specerijen die in warme landen worden geteeld, ook in Nederland  kunnen worden geteeld, veredeld, geëxtraheerd en verkocht. De start van het project richtte zich op het kweken van twee tropische specerijen. Deze twee specerijen zijn kurkuma en zwarte peper. 

Meer informatie >>

PERSBERICHT Ingredient Farm: Specerijenproductie krijgt boost in NEXTgarden

Om deze uitdaging op te pakken is al enige tijd het project Ingredient Farm in voorbereiding met een consortium van o.a. tuinbouwers vanuit het glastuinbouwgebied NEXTgarden, jonge Wageningse technologiebedrijven en gerenommeerde Nederlandse specerijenbedrijven.


Meer informatie >>

Exotische specerijen op de NEXTgarden Ingredient Farm

Veertien partijen, van onderwijsinstellingen tot telers en technologische bedrijven, ondertekenden op woensdag 19 april de intentieovereenkomst voor de NEXTgarden Ingredient Farm (NIF). Met de intentieovereenkomst gaan de partijen een samenwerking aan om te testen of exotische specerijen zoals Spaanse peper en kurkuma (geelwortel) onder glas kunnen worden geteeld. De partijen kwamen samen bij Kwekerij Bergerden in Bemmel. 

De NEXTgarden Ingredient Farm is onder meer een fysieke locatie in glastuinbouwgebied NEXTgarden in de gemeente Lingewaard. Hierin richten de partijen een teeltruimte, een demonstratiegedeelte en een ontmoetingsruimte in. De uitvoering van de experimenten met exotische specerijen vindt plaats in de teeltruimte. Wethouder Theo Peren van de gemeente Lingewaard: “Het is uniek dat zoveel partijen uit de keten de samenwerking opzoeken. Als gemeente kunnen we alleen maar trots zijn dat er in NEXTgarden zulke initiatieven ontstaan.”

Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.