Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Drijvend zonnepark op Bergerden: het grootste in Nederland

Op het gietwaterbassin in het tuinbouwgebied Bergerden wordt een drijvend zonnestroomsysteem ontwikkelt. Lingezegen Energy BV en Gietwaterbedrijf Bergerden BV, als vertegenwoordigende organen van de tuinders op Bergerden en eigenaar van het bassin,  hebben daartoe een intentieovereenkomst getekend met de lokale coöperatie Lingewaard Energie. De coöperatie Lingewaard Energie is verantwoordelijk voor het realiseren van dit zonnepark.

Naast het gietwaterbassin bevindt zich een trafostation dat gebruikt kan worden voor levering van de opgewekte elektriciteit aan het net. Het trafostation heeft een capaciteit van maximaal 1 MW, zodat hierop 4.000 zonnepanelen kunnen worden aangesloten. Het bassin heeft hiervoor voldoende oppervlak.

Drijvend zonnepark Bergerden moet het eerste grote systeem in Nederland worden. Een prachtig initiatief, door de gemeente Lingewaard aangewezen als één van de speerpunten voor de opwekking van duurzame energie. Ook hiermee gaat het Agrocluster Lingewaard zich op de kaart zetten.

Gerelateerd nieuws

Nieuwsbrief van Greenport Gelderland nr. 5 - 2019 staat online

De nieuwsbrief van Greenport Gelderland is weer online!

Lees onder andere meer over de aanpak van de verduurzaming van glastuinbouw, ondernemersontbijt voor boomtelers en statushouders die op excursie gingen in een tuinbouwkas. 

Meer informatie >>

Nieuwsbrief van glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen oktober 2019

De nieuwsbrief van glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen staat weer online! Lees je mee?

Meer informatie >>

Save the date! Uitnodiging 19 november - Bijeenkomst met LTO Glaskracht

Op 19 november a.s. is er een bijeenkomst georganiseerd met LTO Glaskracht bij de Rabobank in Elst. Het thema is dit keer 'Handjes in de kas'. 

Sjaak van de Tak van LTO Glaskracht Nederland aanwezig zijn om de initiatieven vanuit LTO toe te lichten. 

Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.