Ideale uitvalsbasis
tussen Arnhem en Nijmegen

NEXTgarden - hét ontwikkelingsgebied voor tuinbouw aan de A15

Gemeente Lingewaard

Lingewaard telt ruim 46.000 inwoners die verspreid wonen in de acht woonkernen Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Huissen, Loo en Ressen.

Lingewaard is wat bevolkingsopbouw betreft een jonge gemeente. Het voorzieningenniveau op het terrein van kinderdagopvang, peuterspeelzaal, basis- en voortgezet onderwijs is goed. Ook is er een uitgebreid en veelzijdig aanbod van sport- en culturele verenigingen.

Het winkelaanbod is in de grotere woonkernen gevarieerd en dat alles maakt het wonen in Lingewaard ook zo aantrekkelijk.

Bedrijvigheid in diverse sectoren

Het economisch klimaat in de gemeente Lingewaard is goed. Dat uit zich onder andere in de aanwezigheid van veel bedrijven in diverse sectoren.

Met name glastuinbouw, maar ook handel, dienstverlening, betonindustrie, steenfabrieken en transport geven een belangrijke impuls aan de lokale en regionale economie.

De gemeente Lingewaard telt in totaal tien bedrijventerreinen. Op drie daarvan is nieuwvestiging mogelijk, namelijk Agropark II, Pannenhuis II en Houtakker II.

Prachtige uitvalsbasis in de Betuwe tussen Arnhem en Nijmegen

Lingewaard ligt tussen Arnhem en Nijmegen, ingeklemd tussen Rijn en Waal. Het ligt in de toeristische streek de Betuwe.

Lingewaard is een prachtige uitvalsbasis voor fietsen over dijken en wandelen door de uiterwaarden langs Neder-Rijn, Waal en Pannerdensch Kanaal.

Tussen Randstad en Duitsland aan de A15

NEXTgarden ligt strategisch tussen Randstad en Duitsland aan de A15. De A15 wordt doorgetrokken en verbindt straks de Rotterdamse Haven met het Ruhrgebied (beide op circa 1,5 uur reistijd).

NEXTgarden ligt in de agricorridor A15 en is hét ontwikkelingsgebied voor tuinbouw. Succesvolle ondernemers, kennisinstellingen en overheid werken hier samen aan concrete initiatieven die de hele productieketen slimmer, rendabeler en duurzamer maken.

Uitstekend te bereiken

Daarnaast is er het glastuinbouwgebied NEXTgarden - centraal gelegen tussen de A325 en de A15 - waar aan de hand van innovatieve tuinbouwontwikkelingen niet alleen gewassen worden geteeld, maar ook energie wordt opgewekt.

NEXTgarden is vanuit alle windrichtingen uitstekend te bereiken over weg, water en spoor wat een groot voordeel is voor de logistiek van producten.

Snelwegen

NEXTgarden is strategisch gelegen, direct aan de A15 ter hoogte van afslag 38 (Elst/Oosterhout), en op een steenworp afstand van Arnhem en Nijmegen.

Met de aanstaande doortrekking van de A15 richting het noordoosten wordt een directe aansluiting gecreëerd op de A12. Daardoor ontstaat een versterkte oost-westverbinding met Duitsland en Midden-Nederland.

Tevens is er op korte afstand een aansluiting op de A50 en A73. Via het recent uitgebreide knooppunt Valburg en de nieuwe brug bij Ewijk is een goede noord-zuidverbinding gegarandeerd.

Spoor

Parallel aan de A15 loopt de oost-west spoorverbinding de Betuweroute. De goederenspoorlijn die, net als de Waal, de Maasvlakte in Rotterdam verbindt met het Ruhrgebied in Duitsland. De doortrekking van de Betuwelijn op Duits grondgebied wordt gerealiseerd.

In de nabijheid van NEXTgarden bevinden zich bovendien het Container Uitwissel Punt (CUP) Valburg en de geplande Rail Terminal Gelderland.

Treinstations zijn er in Nijmegen, Lent, Elst en Arnhem.

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.