NEXTgarden
Duurzame producten

Project Duurzame producten NEXTgarden

Het landbouw- en voedselsysteem leidt tot grote druk op de leefomgeving. Op het gebied van de natuur, biodiversiteit, landschap en klimaat ondervinden we daarvan de gevolgen.

Er is een structurele verandering van het systeem nodig om zowel de druk op de leefomgeving substantieel te laten afnemen als een (alternatief) verdienmodel voor agrariërs te behouden.

In het project Duurzame producten NEXTgarden wordt vanuit de keten bekeken hoe een bijdrage geleverd kan worden aan het produceren van meer duurzame NEXTgarden producten. Dit onderzoek vindt zowel binnen de tuinbouw als bij de sierteelt plaats.

Wat willen we bereiken?

Binnen dit project werkt NEXTgarden mee aan drie initiatieven. Dit zijn:
  • Klimaat neutrale en circulaire keten
  • Voor dit initiatief is een (POP) subsidie aangevraagd door gebiedscoöperatie Oregional. De gemeente Lingewaard is partner. We willen voor de voedseltuinbouw NEXTgarden bereiken dat de bedrijven aangesloten blijven bij en inspelen op ontwikkelingen die zich voor een klimaat neutrale en circulaire keten voordoen.

  • 'Groen telen'
  • Dit is een initiatief van vier groene hogescholen die een landelijk onderzoek gaan starten naar hoe vanuit de landbouw binnen de primaire bedrijven een meer duurzame bedrijfsvoering tot stand kan komen.

   Voor de sector glastuinbouw zijn voor dit onderzoek twee glastuinbouwbedrijven uit NEXTgarden geselecteerd. De gemeente Lingewaard is partner van dit initiatief.

   Voor zowel de groente- als de sierteeltsector bereiken we hiermee dat NEXTgarden betrokken blijft bij en zich profileert met de ontwikkeling en invoering van maatregelen om glastuinbouwbedrijven meer duurzaam te maken.


  • Echt & Eerlijk
  • Dit betreft een initiatief van NEXTgarden. Onderzoek wijst uit dat binnen de landbouw in de prijzen niet alle effecten (zowel positieve als negatieve) worden meegenomen in de prijsvorming. Bovendien blijkt dat de verdeling van de waarde in de keten niet eerlijk is.

   Producenten stellen dat ze te weinig krijgen voor hun producten en consumenten klagen dat ze teveel moeten betalen. Wageningen University & Research voert een project "Echte en eerlijke prijs voor duurzame producten" uit.

   Er wordt een theoretisch kader ontwikkeld en er kunnen een aantal praktijkstudies worden uitgevoerd. NEXTgarden is in overleg met KANplant en de Greenport Arnhem Nijmegen of we de sierteelt inNEXTgarden als praktijkstudie van de grond kunnen krijgen.

   We willen bereiken dat de principes van Echt & Eerlijk voor de sierteelt sector in NEXTgarden tot uitvoering kunnen worden gebracht.

Waarom willen we dit bereiken?

De glastuinbouw Nederland is een belangrijke economische sector in Nederland. Ook speelt de sector een belangrijke rol in het verduurzamen van de samenleving.

Ten slotte is de sector ook een belangrijke 'kraamkamer' voor innovaties op het gebied van teelt (Het Nieuwe Telen) van gewassen, de keten van productie tot consumptie van tuinbouwproducten en digitalisering (Internet of Things) in de tuinbouw.

Het is van groot belang voor de glastuinbouw in NEXTgarden dat deze voorbereid blijft op de toekomst. Wij willen bereiken dat de glastuinbouw NEXTgarden actief deelneemt aan activiteiten die het gebied toekomstbestendig maken. Met het deelnemen aan de initiatieven, die gericht zijn op duurzame producten NEXTgarden, spelen we daar op in.

Wat gaan we doen?

We nemen deel aan initiatieven van derden en ontwikkelen zelf initiatieven. Wij zijn initiatiefnemer voor de actie Echt & Eerlijk.

Desgevraagd nemen we deel aan het initiatief van Oregional om de mogelijkheden van een klimaat neutrale en circulaire keten in de tuinbouw te onderzoeken.

Dit geldt ook voor het initiatief van vier groene hogescholen om het tuinbouw telen te vergroenen. 

Gerelateerd nieuws

Exotische specerijen, gemaakt in de Betuwe: ‘Kurkuma telen blijkt eigenlijk helemaal niet zo lastig’

Sinds twee jaar geleden wordt in een hoek van een groot kassencomplex in tuinbouwgebied NEXTgarden gepoogd kurkuma en zwarte peper te gaan kweken.
Meer informatie >>

Nederlandse koenjit? Eerste stap is gezet binnen NEXTgarden

De resultaten van een experimentele teelt van de specerijgrondstof in glastuinbouwgebied NEXTgarden zijn hoopgevend, maar roepen ook nog vragen op.
Meer informatie >>

Tienduizenden anthuriums uit Bemmel voor Valentijn

De valentijnsdrukte is enorm bij Karma Plants in Bemmel deze week. Voor de derde en laatste week achtereen rollen er tienduizenden extra anthuriums over de band bij de kweker, op weg naar consumenten in heel Europa. 

Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

 • Strategisch gelegen in agricorridor A15
 • Op de grens van Nederland en Duitsland
 • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
 • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
 • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
 • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
 • Dynamisch ondernemersklimaat
 • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.