NEXTgarden 
Korte keten kas

Project Innoveren in de korte keten kas

Een korte keten bestaat uit ‘een beperkt aantal marktdeelnemers die streven naar samenwerking, plaatselijke economische ontwikkeling en nauwe geografische en sociale betrekkingen tussen producenten, verwerkers en consumenten’ (Van Der Schans & Van Wonderen, 2019).

Simpel gezegd betekent een korte keten dat voedsel in zo min mogelijk stappen vanaf de teler bij u op het bord belandt.

Wat willen we bereiken?

Met dit project willen we onderzoeken hoe lokale voedselproducenten op een vernieuwende manier kunnen samenwerken met lokale afnemers. Het doel is een korte(re) keten in de glastuinbouw.

De afzet van lokale producten in eigen regio kan hierdoor vergroot worden. Denk bijvoorbeeld aan aubergines kopen bij een teler uit NEXTgarden in plaats van in de supermarkt. Of een lokaal restaurant dat gerechten maakt met lokaal geteelde groente.

Waarom willen we dit bereiken?

Doordat er korte(re) ketens ontstaan, is er minder transport nodig. Dit is gunstig is voor het milieu.

Er ontstaat daarnaast meer transparantie in de voedselketen. Consumenten weten waar hun voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt.

Wat gaan we doen?

Het project is in 2019 gestart en loopt door tot begin 2020. Er zijn drie fasen: 

1. Verkenning
Een of meer bijeenkomsten met de samenwerkende partijen, om de kansen voor het realiseren van de ideeën voor de korte keten in de glastuinbouw nader te bepalen. Dit heeft te maken met:
  • de condities voor het inrichten van een korte keten (logistiek, prijzen, risico’s);
  • mogelijkheden tot nieuwe marktconcepten;
  • de mogelijkheid tot een educatieve functie naast de primaire productiefunctie;
  • de mogelijkheid tot een agro-toeristische functie, aanvullend op de productie- educatieve functie; 
  • het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de kassen;
  • het inzetten van technologische vernieuwingen om de exploitatie van de korte keten toekomstbestendig te maken;
  • het gebruik van moderne technologische communicatiemiddelen voor het contact tussen producenten en consumenten, nieuwe vormen van transport van de producten, het combineren van productie van verschillende teelten door het gebruik van zelf op te wekken duurzame energie.
2. Analyse
Nader onderzoek naar ideeën en uitvoering hiervan vindt plaats. Hierbij staat de vraag naar korte ketens glastuinbouw in de regio centraal. Er worden business cases ontwikkeld voor de best scorende aanpak(ken).

3. Afronding
Tot slot wordt een evenement voorbereid georganiseerd voor het presenteren van deze business cases voor de partners en andere partijen in de regio. Er wordt tot slot een eindverslag opgesteld.

Wie gaan dit doen? 

Dit project wordt uitgevoerd door de volgende partners:

Het project ‘Innoveren in de korte keten kas’ ontvangt een subsidie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): ‘Europa investeert in zijn platteland’. 

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

 • Strategisch gelegen in agricorridor A15
 • Op de grens van Nederland en Duitsland
 • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
 • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
 • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
 • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
 • Dynamisch ondernemersklimaat
 • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.