Project Experience
The Horticulture NEXTgarden

Project Experience The Horticulture NEXTgarden

Wat willen we bereiken?

Voedsel, gezondheid, energie, duurzaamheid en klimaatverandering zijn thema’s die bepalend zijn voor onze toekomst. Het is een uitdaging om voor deze thema’s overkoepelende oplossingen te vinden.

Wij denken dat we deze thema’s kunnen samenbrengen in een te ontwikkelen 'belevingsplek'. Het uiteindelijke doel is een plek waar mensen tuinbouw kunnen beleven in het NEXTgarden tuinbouwgebied in Lingewaard.

Op deze plek komen producenten en consumenten van tuinbouwproducten samen met toeristen, onderzoekers en andere belanghebbenden. Zo wordt ook de groeiende kloof tussen de tuinbouwsector en de samenleving verkleind.

Waarom willen we dit bereiken? 

De kloof tussen producenten en consumenten van glastuinbouwproducten neemt op dit moment steeds verder toe. De belevingswereld van beide groepen groeit uit elkaar.

Veel mensen weten niet goed meer hoe tuinbouw producten, zoals aardbeien en aubergines worden geproduceerd.

Dit heeft verschillende oorzaken. Een voorbeeld is dat er vaak veel tussenstappen zijn bij ‘van boer tot bord’. Veel mensen kopen hun aardbeien niet bij de boer, maar bij de supermarkt. De supermarkt krijgt de aardbeien geleverd via een distributiecentrum. Het distributiecentrum krijgt ze van de boer.

Daarnaast wordt er veel voedsel van over de hele wereld geïmporteerd. Ook voedsel die wij ook in Nederland kunnen verbouwen.

Wat gaan we doen?

We willen onderzoeken welke thema’s bijdragen aan de beleving van de Lingewaardse tuinbouw in NEXTgarden.

Daarnaast bekijken we of en hoe het mogelijk is om deze thema’s te combineren tot een rendabel belevingscentrum.

Wie gaan dit doen?


Voor het project ‘Experience The Horticulture NEXTgarden’ is in een subsidie toegekend van € 82.000 in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): ‘Europa investeert in zijn platteland’. 

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.