Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Woningbouw vervangt kassen in Huissen en stallen in Driel

In Huissen verdwijnt op twee percelen in totaal weer ruim 1 hectare aan leegstaande kassen, om plaats te maken voor vier nieuwbouwwoningen. Dat gaat gebeuren op de hoek van de Karstraat/Nieuwediep, bij de haakse bocht in de Karstraat ten zuiden van 't Zand. 

De huizen komen op buurpercelen en zullen op elkaar worden afgestemd. Het is de eerste keer dat in Lingewaard op deze manier nieuwe woningen, die mogen worden gebouwd omdat kassen worden afgebroken, bundelt. De eigenaren zijn verplicht om het grootste deel van het vrijkomende perceel landschappelijk in te planten en tevens ruimte vrij te houden voor een struinpad tussen Nieuwediep en Zandsedwarsstraat.

Inmiddels is dankzij de huizen-voor-kassenregeling de afgelopen vier jaar 12 hectare aan glas - grofweg 25 voetbalvelden - in Lingewaard opgeruimd. Kassengebied Next Garden, voorheen Bergerden, is juist gegroeid tot 130 hectare. De gemeente is aan het onderzoeken welke glastuinders, al dan niet nog actief, de komende jaren bereid zijn om hun kassen te laten slopen. Op basis daarvan zou de gemeente op de middellange termijn, richting 2030, kunnen bepalen waar nog woningbouw mogelijk is.

In Driel gaat een aantal voormalige kippenschuren - nu nog in gebruik als caravanstalling - aan de Elster Grindweg tegen de vlakte. Een poelierswinkel op dat perceel, pal naast de Cora Baltussenallee (N837), mag er dan in kleinschalige vorm blijven. Door de stallensloop mogen er drie woningen voor in de plaats worden gebouwd: twee op datzelfde perceel en eentje iets noordelijker op de hoek van de Hoenveldsestraat. 

Bekijk hier het hele artikel. 

Gerelateerd nieuws

NEXTgarden de NEXTstep naar energieneutraal 2030

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

NEXTgarden maakt samen met partners de NEXTstep

NEXTgarden maakt samen met partners de NEXTstep! Wethouder Johan Sluiter overhandigde gisteren de strategische visie aan gedeputeerde Peter Drenth. Innovatie en energieneutraal 2030 samen met en voor ondernemers zijn de peilers voor de komende jaren
Meer informatie >>

Kersttijd amaryllissentijd: topdrukte bij kweker uit Angeren

Bij amaryllissenkweker Evers van de Sandt in Angeren is het deze week alle hens aan dek. In zo’n vier weken tijd moet zijn complete amaryllissenoogst de kassen uit.

Meer informatie >>

Samen tegen georganiseerde criminaliteit in Lingewaard

Wij vinden het belangrijk om samen met de ondernemers in Lingewaard ons in te zetten tegen ondermijning. Hiervoor worden verschillende activiteiten georganiseerd.
Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.