Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Wie komt u tegen in NEXTgarden?

Thijs Zee stelt zich voor
Mijn naam is Thijs Zee. Ik ben al vanaf 2000 betrokken bij de (verdere) ontwikkeling van de glastuinbouwsector in de gemeente Lingewaard. In NEXTgarden is er ruimte voor nieuwvestiging van glastuinbouw- en andere bedrijven, voor innovatie en initiatieven die het duurzame karakter van het gebied versterken. Ik ben betrokken bij de verkoop van kavels. Na wat magere jaren, ben ik blij om te kunnen zeggen dat er kavels met een forse omvang zijn verkocht. Ook in 2017 worden grondverkopen verwacht! Ook houd ik mij bezig met de aansluiting van NEXTgarden op het warmtenet van Nijmegen of Arnhem.

Met vriendelijke groet,
Thijs Zee
Projectleider gemeente Lingewaard


Jan Taks stelt zich voor
Hallo, ik ben Jan Taks. Mijn hele loopbaan staat in het teken van het ondersteunen van ontwikkelingen in de land- en tuinbouw.Ik sta vierkant achter de doelen van het tuinbouwgebied NEXTgarden. Belangrijke onderwerpen voor mij zijn: innovatie, duurzaamheid en grensverleggende samenwerking. Graag zet ik me ervoor in om van de ambities van NEXTgarden een succes te maken. Geen enkele uitdaging ga ik hiervoor uit de weg.

Met vriendelijke groet,Jan Taks
Acquisiteur Agribusiness Lingewaard
06-31048721


Harrie Vreman stelt zich voor
Ik ben Harrie Vreman en ik ben sinds 1 januari 2015 werkzaam als acquisiteur in NEXTgarden. Ik ben geen onbekende in het gebied. Ik heb namelijk tot 2010, negen jaar gewerkt als coördinator voor Bergerden en mij o.a. beziggehouden met de inrichting van het gebied en de werving van tuinders.De rol van acquisiteur bestaat, naast werving, uit het begeleiden van glastuinbouwbedrijven. Ik richt me als acquisiteur ook op het in beeld brengen van bedrijven die mogelijk binnen afzienbare tijd  naar Bergerden of elders in het tuinbouwgebied van NEXTgarden kunnen verplaatsen. Daarnaast wordt in beeld gebracht welke eventuele belemmeringen er opgelost moeten worden om de verplaatsing naar NEXTgarden mogelijk te maken.

U kunt mij natuurlijk even bellen voor een gesprek!Ik ben te bereiken op 06-51564319 of op hvreman@projectenltonoord.nl.


Radboud Vorage stelt zich voor
Ik ben Radboud Vorage en deel de passie van veel tuinbouwondernemers om mooie, gezonde en duurzaam geteelde producten af te leveren. Producten die consumenten blij maken!

Als coördinator van de lokale tuinbouwbusinessclub (Greenport Arnhem-Nijmegen) organiseer ik al 10 jaar lang inspirerende trainingen, themabijeenkomsten, excursies, netwerkbijeenkomsten en marketing- en PR-activiteiten voor de tuinbouwsector. Daarnaast heb ik de laatste twee jaren 15 duurzaamheidsprojecten met tuinders uitgevoerd. Dat resulteerde in grote besparing op het gebruik van aardgas, elektra, biomassa en transportkilometers. Bedrijven hebben hierdoor hun rendement en marktpositie verbeterd. Resultaat is een levendig ondernemersklimaat waar tuinders elkaar goed kennen en weten wat er speelt.

Wilt u meer weten over ondernemen in de regio Arnhem-Nijmegen?
Ik ben telefonisch te bereiken op 06-51431301 of via mail op r.vorage@greenportarnhemnijmegen.nl.

Gerelateerd nieuws

Telers Willemsen en Weijs verlagen uitval, ziektedruk en inzet chemie

Potplantentelers René Willemsen en Sietske Weijs zijn gevestigd op NEXTgarden en gingen ruim vijftien jaar geleden aan de slag met weerbaar telen. De diverse maatregelen resulteren in een weerbaarder en sterker gewas en wortelstelsel en leveren ook op andere fronten voordeel op.
Meer informatie >>

Karma Plants koopt tuinbouwkavel van 4,2 hectare op NEXTgarden

Mooie ontwikkelingen in tuinbouwgebied NEXTgarden. De gemeente Lingewaard is trots! Vandaag is een verkoopovereenkomst gesloten met ondernemer Karma Plants voor een tuinbouwkavel van 4,2 hectare groot op Bergerden.
Meer informatie >>

NEXTgarden de NEXTstep naar energieneutraal 2030

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

NEXTgarden maakt samen met partners de NEXTstep

NEXTgarden maakt samen met partners de NEXTstep! Wethouder Johan Sluiter overhandigde gisteren de strategische visie aan gedeputeerde Peter Drenth. Innovatie en energieneutraal 2030 samen met en voor ondernemers zijn de peilers voor de komende jaren
Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.