Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Wethouder Theo Peren over project Greenhouse Protein Center NEXTgarden

Het nieuwe project Greenhouse Protein Center NEXTgarden geeft een vervolg aan de pilot waterlinzen. Op 19 september 2016 vond in Groenlo een overleg plaats over het project. Vertegenwoordigers van de WUR, Van Hall Larenstein, ABC-Kroos, LTO Glaskracht en de gemeente Lingewaard bespraken de vier doelen: het gecontroleerd telen van waterlinzen in kassen, het vrijmaken van de weg voor consumptie door mens en dier, het openleggen van de keten van productie naar consumptie en ten slotte het zorgen voor maatschappelijke bewustwording en communicatie richting consumenten.

Wethouder Theo Peren van de gemeente Lingewaard geeft antwoord op twee vragen over het project.

Wat kunnen waterlinzen betekenen voor NEXTgarden?
“Veelbelovend is dat uit waterlinzen plantaardige eiwitten kunnen worden gewonnen. Helaas laat Europese wetgeving niet toe dat waterlinzen, of producten waarin deze eiwitten zijn verwerkt, mogen worden gegeten. Voor telers in NEXTgarden met leegstaande kassen zou de teelt nieuwe kansen kunnen bieden. Het voordeel van kasteelt van waterlinzen is dat de teeltomstandigheden kunnen worden geoptimaliseerd. Een bijkomend voordeel in NEXTgarden is dat na verwerking overblijvende restanten als input kunnen dienen voor de vergistingsinstallatie van Groen Gas Gelderland.”

Op dit moment loopt de pilot waterlinzen in een kas in Bemmel. Ondernemer Sascha van de Hurk overweegt de teeltoppervlakte uit te breiden van ca. 800 m² bruto oppervlakte naar ca. 9.500 m². Om de kosten per vierkante meter te drukken, overweegt de ondernemer een innovatieve tweelaagse teelt voor een klein deel van deze oppervlakte. Theo Peren: “We onderzoeken op dit moment hoe de ambities van de ondernemer kunnen worden ondergebracht in het nieuwe project.“

Wat is er nodig om het project te laten slagen?
“Alle aanwezige partijen in Groenlo ondersteunen de ambities van Greenhouse Protein Center NEXTgarden van harte. Het is nu vooral zaak dat, naast de teelt- en verwerkingsbedrijven, de afzetkanalen in beeld komen. We willen graag dat bedrijven uit de sectoren feed en food aansluiten bij het project. Daarnaast moet er worden geregeld dat de menselijke consumptie van waterlinzen wordt goedgekeurd.”