Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Warmtenet voor Huissense wijken Zilverkamp en Driegaarden

De wijken Zilverkamp en Driegaarden in Huissen worden mogelijk aangesloten op een open warmtenet. Lingewaard hoopt 3.300 huishoudens in de wijken te verleiden om een aansluiting op dat net te nemen.  ,,Tegen een prijs die vergelijkbaar of zelfs lager is dan de huidige gasrekening”, zegt wethouder Aart Slob.

Er ligt nu al een warmtenet in tuindersgebied Next Garden. Dat verbruikt nog aardgas en heeft een rechtstreekse verbinding met de aardgasvelden in Groningen. Jaarlijks stroomt er 25 miljoen kubieke meter gas door die leiding, maar minister Erik Wiebes (economie en klimaat) draait die kraan per 2021 dicht. Daarom laten de tuinders op Next Garden een biomassacentrale bouwen waar het warmtenet op gaat draaien. Wiebes stelt daar ruim 53 miljoen subsidie voor beschikbaar. Die centrale wordt gestookt met snoei- en afvalhout uit de gemeente zelf.

Gemeente Lingewaard werkt aan verduurzaming. Hierbij werken we samen met Firan, het warmtebedrijf van Alliander, en Lingezegen Energy, het energiebedrijf van een tuinderscollectief in NEXTgarden. Samen onderzoeken we of we kunnen komen tot de aanleg van een open warmtenet waar (glastuinbouw)bedrijven en woningen op aan kunnen sluiten. Donderdag 6 juni ondertekenden Firan, Lingezegen Energy en de gemeente Lingewaard hiervoor een intentieovereenkomst. Doel is om tot een aanbod te komen waardoor het aantrekkelijk wordt om over te schakelen van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening. 

Lees hier het artikel over het warmtenet
Lees hier het artikel over de samenwerking en het onderzoek

Gerelateerd nieuws

Duurzame warmte uit multi-bronnensysteem

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

NEXTgarden de NEXTstep naar energieneutraal 2030

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

Maandag 29 november - Webinar ‘Actuele Energiezaken’

Op 29 november bezoekt Adri Bom Lemstra voorzitter van Glastuinbouw Nederland onze regio. Haar speciale aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de energieprijzen, de gevolgen voor de tuinbouwbedrijven en de verduurzaming van de glastuinbouw.

Meer informatie >>

NEXTgarden - Energieneutraal (glas)tuinbouwgebied in wording

In NEXTgarden werken ondernemers, kennisinstellingen en de overheid samen om er een 735 hectare groot energieneutraal (glas)tuinbouwgebied te realiseren.

Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.