Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Vogels Park Lingezegen zitten windturbines NEXTgarden in de weg

Er mogen geen windturbines worden geplaatst op bedrijventerrein annex tuinbouwgebied NEXTgarden, tussen Bemmel, Huissen, Elst en Arnhem-Zuid. Reden is het succes van Park Lingezegen: de provincie wil niet dat de vogels die daar steeds vaker neerstrijken een kopje kleiner worden gemaakt door draaiende wieken.

De gemeente Lingewaard had NEXTgarden - voorheen ook bekend onder de namen Bergerden en Agropark - juist als één van de weinige potentiële locaties voor windenergie in beeld. Maar NEXTgarden grenst juist ook aan het Waterrijk, het moerasachtige Park Lingezegengebied tussen Elst en Arnhem. 

Dit deel van Park Lingezegen is een paradijs voor watervogels geworden. En die behoeven nu, zo beredeneert de provincie, alle mogelijke bescherming. 

Veel onderzoek
Lingewaards duurzaamheidswethouder Aart Slob betreurt én respecteert dat veto van de provincie. ,,We hebben de afgelopen jaren al veel vooronderzoek naar de mogelijkheid van windturbines op NEXTgarden gedaan. Tevens willen we dat bedrijven- en kassengebied graag verduurzamen.” 

Hij gaat echter het provinciale besluit niet aanvechten bij de rechter. ,,Het is niet goed als overheden elkaar juridisch gaan bestrijden.” Hij zegt de afgelopen tijd vergeefs met drie gedeputeerden te hebben gesproken, in een poging hun mening te veranderen.

Het betekent voor inwoners van een flink deel van de Betuwe en Arnhem-Zuid - die binnen een straal van drie kilometer wonen - geen windmolendiscussies hoeven te verwachten.

Geen andere locaties
Voor Lingewaard betekent het dat in de verre toekomst er nog louter windturbines langs de A15 en Betuweroute kunnen komen; voor zover die snelweg überhaupt doorgetrokken wordt. Slob: ,,Verder bestaat Lingewaard helemaal uit woonkernen, bedrijventerrein en natuur, dus andere locaties zijn er niet.” 

Voorlopig blijft het voor Lingewaard dus bij het concrete plan voor twee ultrahoge windturbines - met tiphoogte tot 240 meter - bij steenfabriek Caprice, langs het Pannerdensch Kanaal tussen Angeren en Doornenburg. 

Volgens Slob was er met de provincie ook niet te praten over het bouwen van een aantal veel lagere windturbines op NEXTgarden, met bijvoorbeeld een tiphoogte van slechts 100 meter. ,,Die zouden zelfs juist schadelijker voor de fauna kunnen zijn, omdat veel vogels helemaal niet zo heel hoog vliegen.”

Lees hier het hele artikel van De Gelderlander.

Gerelateerd nieuws

Duurzame warmte uit multi-bronnensysteem

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

NEXTgarden de NEXTstep naar energieneutraal 2030

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

Maandag 29 november - Webinar ‘Actuele Energiezaken’

Op 29 november bezoekt Adri Bom Lemstra voorzitter van Glastuinbouw Nederland onze regio. Haar speciale aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de energieprijzen, de gevolgen voor de tuinbouwbedrijven en de verduurzaming van de glastuinbouw.

Meer informatie >>

NEXTgarden - Energieneutraal (glas)tuinbouwgebied in wording

In NEXTgarden werken ondernemers, kennisinstellingen en de overheid samen om er een 735 hectare groot energieneutraal (glas)tuinbouwgebied te realiseren.

Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.