Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Verkeersmaatregelen voor dijkzone in NEXTgarden

Het verminderen van de verkeersdruk op de dijkweg tussen Angeren en Huissen. Dat is het doel van de voorgenomen maatregelen van het college van burgemeester en wethouders in Lingewaard. Onderdeel van de maatregelen is het sluiten van de Eversstraat voor het doorgaand verkeer.

In 2012 is er al een begin gemaakt met verkeersvoorzieningen op de dijkweg tussen Angeren en Huissen. Deze dijkweg is niet geschikt om sluipverkeer te verwerken. Door de wegen die uitkomen op de dijkweg af te sluiten, wordt het sluipverkeer teruggedrongen.

Voor 2016 is gepland om de Eversstraat te Huissen te sluiten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer.