Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Van der Tak spreekt met tuinder Regio Arnhem-Nijmegen

Er staat veel te gebeuren in de tuinbouwsector. De beschikbaarheid van het Nederlands aardgas zal niet meer vanzelfsprekend zijn.  

Het verminderen van het aardgas zal voor rust moeten zorgen in Groningen waar de aardschokken verminderd moeten worden. Mocht de maatregel niet helpen dan is het niet uit te sluiten dat de afbouw versneld zal zijn in Groningen.

Het energie-akkoord stelt dat in 2030 een reductie van 49% co2 behaald moet zijn. In de glastuinbouwsector wordt al jaren ingezet op het verduurzamen waardoor de sector op de goede koers ligt.

Het programma ‘De kas als energiebron’ wordt door minister Wiebes voortgezet. Er komt jaarlijks 23 miljoen euro beschikbaar voor: 
- EHG regeling (8,8 miljoen)
- MEI regeling (4 miljoen)
- 6 pilots aardgas-loze glastuinbouw (3 miljoen)
- Onderzoek, demo en kennisuitwisseling (7,2 miljoen)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zal een tweetal belangrijke tenderredelingen activeren:
- Pilots voor studies met betrekking tot CO2-afvang (11,6 miljoen)
- Seismiek geothermie (21 miljoen)

Van der Tak benadrukte om te blijven verduurzamen op het gebied van energieverbruik.Vanuit NEXTgarden kwam de vraag hoe het gebied in aanmerking kan komen voor pilots voor aardgas-loze glastuinbouw. Echter was daar nog geen antwoord op en wordt daar naar gekeken.