Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Uitbreiding warmtenet NEXTgarden richting het Agropark

Het college van burgemeester en wethouders wil samen met Duurzame Energienetwerken Gelderland (DENG) het bestaande warmtenet van de tuinders binnen Bergerden/NEXTgarden uitbreiden richting het Agropark. Hier kunnen bestaande en nieuwe (tuinbouw)bedrijven op aansluiten. 

In het coalitieprogramma 2018-2022 en in het beleidskader energietransitie zijn de uitrol van het bestaande warmtenet op NEXTgarden als open warmtenetwerk, een energieneutraal tuinbouwgebied NEXTgarden en onderzoek naar een gemeentelijk warmtebedrijf opgenomen. In een motie van september 2019 is het college door de raad opgeroepen een voorstel te doen tot oprichting van een gemeentelijk warmtebedrijf. 

Energieneutraal in 2050
We moeten met z’n allen werken aan een duurzaam en mooi Lingewaard, ook voor de toekomstige generaties. Daarom willen we zuinig en goed omgaan met energie, water en milieu. Lingewaard heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het duurzaam verwarmen van bedrijven is hierin een belangrijk onderdeel. Door het steeds verder verduurzamen van de warmte kunnen we het aardgasverbruik terugdringen en de CO2 uitstoot beperken.  

De tuinbouw als duurzame warmtebron
Binnen NEXTgarden is al een warmtenet van Lingezegen Energy aanwezig. Het college wil nu dit netwerk verder uitbreiden. De tuinbouw schakelt steeds verder over van aardgas naar duurzame bronnen. Door meerdere duurzame bronnen, tuinbouwbedrijven en andere bedrijven en woningen te koppelen, kan de tuinbouw in de toekomst een rol gaan spelen als duurzame warmtebron. 

Lingewaards warmteinfra bedrijf
Om tot aanleg van de warmteleiding op NEXTgarden te komen - én gelijktijdig de warmtetransitie aan te jagen én de risico’s van de gemeente hierin te beperken – wil het college samen met partners een Lingewaards warmteinfra bedrijf oprichten.

Op deze manier kan de gemeente de regie voeren in de warmtetransitie. Dit vanuit de overtuiging dat zonder (in ieder geval tijdelijke) publieke regie de warmtetransitie niet tot stand komt. En zonder inzet vanuit de overheid komt de uitrol van het warmtenetwerk niet tot stand. In het Lingewaards warmteinfra bedrijf nemen de gemeente Lingewaard en Duurzame Energienetwerken Gelderland (DENG) deel.

DENG is een samenwerking van Firan (dochter van Alliander) en Oost NL (o.a. provincie Gelderland). Door samen te werken met deze publieke partners zijn de risico’s en investeringen voor de gemeente relatief beperkt. 

Regionale ontwikkelingen
De provincie Gelderland, Alliander en acht Gelderse gemeenten voeren samen een haalbaarheidsonderzoek naar een publiek warmtenetwerkbedrijf uit. Mocht het zover komen, dan zou het Lingewaards warmteinfra bedrijf hierin ondergebracht kunnen worden.

Het voorstel voor een Lingewaards Warmteinfra bedrijf wordt dit voorjaar besproken in de gemeenteraad. 


Gerelateerd nieuws

Duurzame warmte uit multi-bronnensysteem

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

NEXTgarden de NEXTstep naar energieneutraal 2030

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

Maandag 29 november - Webinar ‘Actuele Energiezaken’

Op 29 november bezoekt Adri Bom Lemstra voorzitter van Glastuinbouw Nederland onze regio. Haar speciale aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de energieprijzen, de gevolgen voor de tuinbouwbedrijven en de verduurzaming van de glastuinbouw.

Meer informatie >>

NEXTgarden - Energieneutraal (glas)tuinbouwgebied in wording

In NEXTgarden werken ondernemers, kennisinstellingen en de overheid samen om er een 735 hectare groot energieneutraal (glas)tuinbouwgebied te realiseren.

Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.