Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Uitbreiding Zandvoort Flowers gaat van start

Op dinsdag 15 maart hebben de gemeente Lingewaard, projectbureau Herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren en Zandvoort Flowers overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van het kwekerijbedrijf Zandvoort Flowers. De betrokken partijen hebben hiervoor de overeenkomsten ondertekend.

De overeenkomst bevat de volgende punten:

  • Het kwekerijbedrijf Zandvoort Flowers, gelegen in het intensiveringsgebied Leutensche Leigraaf, breidt uit;
  • De kassen van Zandvoort Flowers in Gendt worden gesloopt en hier wordt, met toepassing van de functieveranderingsregeling, een vijftal woningen gebouwd;
  • Er wordt tot grondoverdrachten gekomen, zodat Zandvoort Flowers uit kan breiden en de wegverbinding tussen Steenbergerveld en De Geer kan worden aangelegd.

Wethouder Theo Peren zegt hierover: ‘We zijn blij te zien dat in het tuinbouwgebied NEXTgarden ondernemers en overheid elkaar vinden en samen tot goede oplossingen komen. Een mooi bedrijf breidt uit, een ontbrekende weg wordt aangelegd en kassen elders worden gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.”

Ook de provincie ondersteunt de ontwikkeling. Om alles te kunnen realiseren, dienen nog wel de bestemmingsplannen voor de functieverandering van het perceel aan de Zandvoort te Gendt en voor de doortrekking Steenbergerveld te worden vastgesteld.