Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Uitbreiding Zandvoort Flowers gaat van start

Op dinsdag 15 maart hebben de gemeente Lingewaard, projectbureau Herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren en Zandvoort Flowers overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van het kwekerijbedrijf Zandvoort Flowers. De betrokken partijen hebben hiervoor de overeenkomsten ondertekend.

De overeenkomst bevat de volgende punten:

  • Het kwekerijbedrijf Zandvoort Flowers, gelegen in het intensiveringsgebied Leutensche Leigraaf, breidt uit;
  • De kassen van Zandvoort Flowers in Gendt worden gesloopt en hier wordt, met toepassing van de functieveranderingsregeling, een vijftal woningen gebouwd;
  • Er wordt tot grondoverdrachten gekomen, zodat Zandvoort Flowers uit kan breiden en de wegverbinding tussen Steenbergerveld en De Geer kan worden aangelegd.

Wethouder Theo Peren zegt hierover: ‘We zijn blij te zien dat in het tuinbouwgebied NEXTgarden ondernemers en overheid elkaar vinden en samen tot goede oplossingen komen. Een mooi bedrijf breidt uit, een ontbrekende weg wordt aangelegd en kassen elders worden gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.”

Ook de provincie ondersteunt de ontwikkeling. Om alles te kunnen realiseren, dienen nog wel de bestemmingsplannen voor de functieverandering van het perceel aan de Zandvoort te Gendt en voor de doortrekking Steenbergerveld te worden vastgesteld.

Gerelateerd nieuws

Start werkzaamheden warmtenet

Maandag 15 januari zijn we gestart met de aanleg van het warmtenet op NEXTgarden. Dit warmtenet gaat in de toekomst verschillende glastuinbouwbedrijven in Lingewaard warmte leveren.
Meer informatie >>

Samen werken we aan toekomstplan voor de Rietkamp

Eind 2021 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie NEXTgarden vastgesteld. Tijdens het opstellen van de gebiedsvisie hoorden we dat een aantal tuinders uit de Rietkamp wil stoppen. Dit betekent dat het gebied niet langer een intensiveringsgebied voor glastuinbouw hoeft te blijven. Daarom gaan we, samen met ondernemers en bewoners, kijken naar wat we met dit gebied willen.
Meer informatie >>

Inspiratiesessie levert veel ideeën op voor ontmoetingsplek

Tijdens een inspirerende sessie op 11 oktober ‘Samen kleuren we de toekomst van de glastuinbouw’, georganiseerd door Gemeente Lingewaard en Glastuinbouw Nederland, kwam een schat aan ideeën en inzichten naar voren om dit idee samen verder vorm te geven.
Meer informatie >>

Inspiratiesessie: Samen kleuren we de toekomst van de glastuinbouw

De kas van Harry Beijer op NEXTgarden vormt woensdag 11 oktober het decor voor een bijzondere bijeenkomst over de toekomst van de glastuinbouw in Oost-Nederland.
Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.