Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Uitbreiding Kwekerij Kamervoort aan de Geer in Huissen

De gemeente Lingewaard en Kwekerij Kamervoort in Huissen hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van een tuinbouwkavel van ca. 1 ha aan De Geer in Huissen. De koopovereenkomst is op 18 juli 2018 ondertekend.

Steef Gerichhausen, eigenaar van Kwekerij Kamervoort, gaat ter plaatse een kas bouwen ten behoeve van de teelt van amaryllissen. De kwekerij heeft inmiddels een omvang van in totaal 4 ha. Naast amaryllissen worden ook pioenrozen geteeld.

De verkochte kavel ligt in het intensiveringsgebied voor glastuinbouw van het tuinbouwontwikkelingsgebied NEXTgarden. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend, de bouw kan binnenkort beginnen. Dit jaar zullen de amaryllissen nog in de nieuwe kas worden geplant.

Wij zijn blij met deze ontwikkeling omdat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan de gewenste concentratie van glastuinbouw.

Steef, veel succes!