Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Subsidieverordening verduurzaming glastuinbouw 2014-2015 groot succes!

Maar liefst 8 projecten zijn er uitgevoerd met behulp van de subsidieverordening verduurzaming glastuinbouw 2014-2015. In 2014 is de subsidieverordening door de gemeenteraad van Lingewaard vastgesteld om de glastuinbouw te verduurzamen en om energiebesparende initiatieven te ondersteunen. De projecten leveren een grote energiebesparing op. 

De subsidiebijdragen zijn aan zeer uiteenlopende projecten toegekend: van innovatieve technieken voor de benutting van verbrandingswarmte tot energiezuinige luchtkoelmachines. Sommige bedrijven hebben hiermee een hogere productiviteit en een verbeterde kwaliteit van producten gerealiseerd. Maar de belangrijkste realisatie is de energiebesparing. Bedrijven besparen nu jaarlijks aanzienlijk op aardgas, elektriciteit en de CO2-emissie! Hun producten zijn nu duurzamer, wat de verkoop bevordert.

Wilt u ook zulke mooie resultaten behalen? Bent u als tuinder, ondernemer of misschien wel in samenwerkingsverband van plan een project uit te voeren dat de glastuinbouw in de deelgebieden Leutense Leigraaf en Rietkamp in NEXTgarden (economisch) verduurzaamt? Vraag dan een subsidiebijdrage aan! Op 10 maart heeft de gemeenteraad van Lingewaard de ‘Subsidieverordening verduurzaming herstructurering glastuinbouw Lingewaard 2016’ vastgesteld. Zie ook het artikel Subsidie voor verduurzaming van de herstructurering glastuinbouw. 

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Lingewaard: Subsidie verduurzaming glastuinbouw

Gerelateerd nieuws

Duurzame warmte uit multi-bronnensysteem

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

NEXTgarden de NEXTstep naar energieneutraal 2030

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

Maandag 29 november - Webinar ‘Actuele Energiezaken’

Op 29 november bezoekt Adri Bom Lemstra voorzitter van Glastuinbouw Nederland onze regio. Haar speciale aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de energieprijzen, de gevolgen voor de tuinbouwbedrijven en de verduurzaming van de glastuinbouw.

Meer informatie >>

NEXTgarden - Energieneutraal (glas)tuinbouwgebied in wording

In NEXTgarden werken ondernemers, kennisinstellingen en de overheid samen om er een 735 hectare groot energieneutraal (glas)tuinbouwgebied te realiseren.

Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.