Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Subsidieverordening verduurzaming glastuinbouw 2014-2015 groot succes!

Maar liefst 8 projecten zijn er uitgevoerd met behulp van de subsidieverordening verduurzaming glastuinbouw 2014-2015. In 2014 is de subsidieverordening door de gemeenteraad van Lingewaard vastgesteld om de glastuinbouw te verduurzamen en om energiebesparende initiatieven te ondersteunen. De projecten leveren een grote energiebesparing op. 

De subsidiebijdragen zijn aan zeer uiteenlopende projecten toegekend: van innovatieve technieken voor de benutting van verbrandingswarmte tot energiezuinige luchtkoelmachines. Sommige bedrijven hebben hiermee een hogere productiviteit en een verbeterde kwaliteit van producten gerealiseerd. Maar de belangrijkste realisatie is de energiebesparing. Bedrijven besparen nu jaarlijks aanzienlijk op aardgas, elektriciteit en de CO2-emissie! Hun producten zijn nu duurzamer, wat de verkoop bevordert.

Wilt u ook zulke mooie resultaten behalen? Bent u als tuinder, ondernemer of misschien wel in samenwerkingsverband van plan een project uit te voeren dat de glastuinbouw in de deelgebieden Leutense Leigraaf en Rietkamp in NEXTgarden (economisch) verduurzaamt? Vraag dan een subsidiebijdrage aan! Op 10 maart heeft de gemeenteraad van Lingewaard de ‘Subsidieverordening verduurzaming herstructurering glastuinbouw Lingewaard 2016’ vastgesteld. Zie ook het artikel Subsidie voor verduurzaming van de herstructurering glastuinbouw. 

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Lingewaard: Subsidie verduurzaming glastuinbouw