Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Subsidie voor pilot NEXTgarden in the Spotlights

Kwekerij Harry Beijer, Greenport Arnhem Nijmegen, Light4Food, HAS Hogeschool en de gemeente Lingewaard ontvangen subsidie voor de pilot NEXTgarden in the Spotlights. De provincie Gelderland kent de subsidie toe in het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. Met de subsidie voeren de verschillende partijen een LED-project uit. Door LED-verlichting in te zetten, willen de partijen een nieuw teeltsysteem voor groente- en potplanten ontwikkelen.

Door de juiste inzet van LED-verlichting is er meer controle op de groei en ontwikkeling van specifieke gewassen. Hierdoor kunnen enkele fasen in de teelt worden versneld en op elkaar worden afgestemd. Daarnaast hoeven er minder tot geen groeiremmers ingezet te worden bij potplanten. Ook wordt er getest of de kwaliteit van de gewassen toeneemt door de innovatieve LED-systemen.

Het project leidt niet alleen tot teeltversnelling, maar draagt ook op meerdere manieren bij aan de duurzaamheid in NEXTgarden. Zo zal het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verlaagd kunnen worden, het CO2-gebruik teruggedrongen worden en zal er een bijdrage worden geleverd aan de vermindering van lichthinder. LED-verlichting brengt wel extra kosten met zich mee. De pilot zal uitwijzen of de voordelen tegen deze kosten opwegen.

Wilt u meer informatie over dit project? Stuur dan een mail naar nextgarden@lingewaard.nl.