Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Subsidie voor pilot NEXTgarden in the Spotlights

Kwekerij Harry Beijer, Greenport Arnhem Nijmegen, Light4Food, HAS Hogeschool en de gemeente Lingewaard ontvangen subsidie voor de pilot NEXTgarden in the Spotlights. De provincie Gelderland kent de subsidie toe in het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. Met de subsidie voeren de verschillende partijen een LED-project uit. Door LED-verlichting in te zetten, willen de partijen een nieuw teeltsysteem voor groente- en potplanten ontwikkelen.

Door de juiste inzet van LED-verlichting is er meer controle op de groei en ontwikkeling van specifieke gewassen. Hierdoor kunnen enkele fasen in de teelt worden versneld en op elkaar worden afgestemd. Daarnaast hoeven er minder tot geen groeiremmers ingezet te worden bij potplanten. Ook wordt er getest of de kwaliteit van de gewassen toeneemt door de innovatieve LED-systemen.

Het project leidt niet alleen tot teeltversnelling, maar draagt ook op meerdere manieren bij aan de duurzaamheid in NEXTgarden. Zo zal het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verlaagd kunnen worden, het CO2-gebruik teruggedrongen worden en zal er een bijdrage worden geleverd aan de vermindering van lichthinder. LED-verlichting brengt wel extra kosten met zich mee. De pilot zal uitwijzen of de voordelen tegen deze kosten opwegen.

Wilt u meer informatie over dit project? Stuur dan een mail naar nextgarden@lingewaard.nl.

Gerelateerd nieuws

Vogels Park Lingezegen zitten windturbines NEXTgarden in de weg

Er mogen geen windturbines worden geplaatst op bedrijventerrein annex tuinbouwgebied NEXTgarden, tussen Bemmel, Huissen, Elst en Arnhem-Zuid.
Meer informatie >>

Uitbreiding warmtenet NEXTgarden richting het Agropark

Het college van burgemeester en wethouders wil samen met Duurzame Energienetwerken Gelderland het bestaande warmtenet van de tuinders binnen Bergerden/NEXTgarden uitbreiden richting het Agropark.

Meer informatie >>

Save the date! Webinar Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen


Meer informatie >>

Ambitieuze gemeente Lingewaard zoekt samenwerking voor energiedoelen


Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.