Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Subsidie ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw in Gelderland

De subsidie richt zich op kennisoverdracht en coaching van ondernemers voor duurzame grondgebonden landbouw. De subsidie heeft een plafond van €600.000,- euro.

Het bedrag zal voor de helft betaald worden door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De andere helft zal afkomstig zijn uit provinciale middelen.Organisaties die kennisoverdracht en ondernemers-coaching leveren en over de gevraagde ervaring en bekwaamheid beschikken kunnen subsidie aanvragen. 

De subsidie zal beoordeeld worden op basis van kans van succes en de mate van effectiviteit. Van 25 september tot en met 26 november is het mogelijk om de subsidie aan te vragen. Loop dinsdag 21 augustus 2018 zal er van 15:00 tot 17:00 een informatiebijeenkomst zijn in het Huis der Provincie in Arnhem.

Voor meer info klik hier