Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Start werkzaamheden warmtenet

Maandag 15 januari zijn we gestart met de aanleg van het warmtenet op NEXTgarden. Dit warmtenet gaat in de toekomst verschillende glastuinbouwbedrijven in Lingewaard warmte leveren.

Groen Gas Gelderland, eigenaar van de biovergister, heeft ook interesse om mee te doen met het warmtenet. Verder onderzoeken we of het warmtenet ook woonwijken en bedrijventerreinen kan verwarmen.

De aanleg en uitbreiding van het warmtenet is een samenwerking tussen gemeente Lingewaard en DENG. Samen hebben zij hiervoor het Warmtenetwerk Lingewaard opgericht.

NEXTgarden energieneutraal

Wij zetten ons in voor een groene toekomst, waarin iedereen voordeel kan hebben van het moois dat de glastuinbouw biedt. Daarbij hebben we de ambitie in 2030 helemaal energieneutraal te zijn.

De aanleg van het warmtenet is hier onderdeel van. Net zoals de twee zonneparken die zijn gerealiseerd en een hout gestookte biomassacentrale en biovergister. Met een unieke mix van energiebronnen maken we een duurzaam en betrouwbaar warmtenetwerk.

Hiermee kunnen we schone en duurzame warmte leveren aan bedrijven en woonwijken in de omgeving. We streven er zelfs naar dat het warmtenet van NEXTgarden een rol gaat spelen in de regio Arnhem en Nijmegen. Hiermee kunnen we onze ambitie als groene energie hub van de Groene Metropoolregio waarmaken.

Meer informatie
Stuur een e-mail of bel met de gemeente Lingewaard (026) 32 60 111. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Gerelateerd nieuws

Duurzame Ontwikkelingen bij NEXTgarden

Duurzame Ontwikkelingen bij NEXTgarden: Innovatie en Milieubewust Ondernemen in Lingewaard
Meer informatie >>

Duurzame warmte uit multi-bronnensysteem

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

NEXTgarden de NEXTstep naar energieneutraal 2030

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

Maandag 29 november - Webinar ‘Actuele Energiezaken’

Op 29 november bezoekt Adri Bom Lemstra voorzitter van Glastuinbouw Nederland onze regio. Haar speciale aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de energieprijzen, de gevolgen voor de tuinbouwbedrijven en de verduurzaming van de glastuinbouw.

Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.