Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Start investeringsfonds voor innovatie landelijk gebied

Jan Wolleswinkel Fonds financiert ontwikkeling buitengebied

Agrariërs en ondernemers kunnen voor financiering vanaf deze maand terecht bij het Jan Wolleswinkel Fonds voor projecten die normaliter niet door een bank worden gefinancierd. Dit investeringsfonds biedt financiële middelen, een groot netwerk en een deskundige blik.

Het doel is om innovatieve projecten in het landelijk gebied van Gelderland en Utrecht mogelijk te maken. Er is grote behoefte aan duurzame transitie op verschillende thema's zoals digitalisering, emissiebeperking, natuurinclusieve landbouw, groene energie, verduurzaming, vitaliteit en plattelandstoerisme.

Grote opgaven
Hoewel de opgaven in het buitengebied steeds groter worden, kwam er in 2020 een einde aan O-gen, de gebiedscoöperatie die zich zes jaar lang inzette voor een krachtig en vitaal buitengebied. De overgebleven financiële middelen zijn nu ter beschikking gesteld aan het Jan Wolleswinkel Fonds voor het financieren van impactvolle plannen van agrariërs en ondernemers.

Het fonds is vernoemd naar Jan Wolleswinkel, voormalig voorzitter van O-gen. Hans van der Pas, burgemeester van Rhenen is voorzitter van het Jan Wolleswinkel Fonds: “Ons hart voor het buitengebied blijft enthousiast kloppen. Van agrariërs wordt steeds meer verwacht in transities zoals de energietransitie, vermindering van fijnstof en stikstof, natuur-inclusieve landbouw en het bevorderen van leefbaarheid van het buitengebied. Dit ontwikkelfonds maakt investeren mogelijk.”

Businessplan
Het fonds verwelkomt agrariërs en ondernemers met hun plannen die positieve impact hebben op het buitengebied. Via de website www.janwolleswinkelfonds.nl is meer informatie te vinden over de vereisten. Financiering is meestal risicodragend omdat het om echte innovatie gaat.

Het bestuur bestaat uit Marcel Man (lid managementteam Kadaster), Hans van der Pas (burgemeester van Rhenen), Dorine Zwaan (zelfstandig ondernemerscoach), Gerard van Santen (voormalig directeur van O-gen, nu werkzaam bij OverMorgen) en Jans Hoekman (sectormanager Food bij Oost NL). Van der Pas: “We hebben een deskundig bestuur met relevant netwerk weten samen te stellen. Vanuit mijn ervaring bij O-gen weet ik dat agrariërs vaak zelf echt goede ideeën hebben voor het buitengebied, maar de uitwerking kunnen we samen oppakken. Ik roep agrariërs en ondernemers dan ook op hun innovatieplan naar ons te sturen zodat we er samen de schouders onder kunnen zetten.”

Netwerk aan initiatieven
Naast agrariërs stimuleert het Jan Wolleswinkel Fonds ook de ontmoeting tussen initiatiefnemers en het netwerk aan belanghebbende organisaties van het buitengebied, zoals waterschappen, overheden, boeren en natuurorganisaties. Van der Pas: “De financiële middelen vanuit het O-gen kapitaal zijn niet toereikend voor alle projecten. Door organisaties samen te brengen en investeerders enthousiast te maken voor impactvolle initiatieven, blijven we de ontwikkeling van het buitengebied bevorderen.”

Op deze manier wordt het Jan Wolleswinkel Fonds een netwerkfonds dat betrokken is op de omgeving: financiële middelen worden ingezet om maatschappelijke doelen te bereiken, waarbij de verantwoordelijk ligt bij de deskundigheid van het fonds. Als de resultaten van projecten goed blijken te zijn, sluit het bestuur bijstorten van kapitaal niet uit.

Bron: Oost NL

Gerelateerd nieuws

Duurzame Ontwikkelingen bij NEXTgarden

Duurzame Ontwikkelingen bij NEXTgarden: Innovatie en Milieubewust Ondernemen in Lingewaard
Meer informatie >>

Inspiratiesessie levert veel ideeën op voor ontmoetingsplek

Tijdens een inspirerende sessie op 11 oktober ‘Samen kleuren we de toekomst van de glastuinbouw’, georganiseerd door Gemeente Lingewaard en Glastuinbouw Nederland, kwam een schat aan ideeën en inzichten naar voren om dit idee samen verder vorm te geven.
Meer informatie >>

Inspiratiesessie: Samen kleuren we de toekomst van de glastuinbouw

De kas van Harry Beijer op NEXTgarden vormt woensdag 11 oktober het decor voor een bijzondere bijeenkomst over de toekomst van de glastuinbouw in Oost-Nederland.
Meer informatie >>

Telers Willemsen en Weijs verlagen uitval, ziektedruk en inzet chemie

Potplantentelers René Willemsen en Sietske Weijs zijn gevestigd op NEXTgarden en gingen ruim vijftien jaar geleden aan de slag met weerbaar telen. De diverse maatregelen resulteren in een weerbaarder en sterker gewas en wortelstelsel en leveren ook op andere fronten voordeel op.
Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.