Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Start bouw vergistingsinstallatie gemeente Lingewaard

Komend voorjaar 2016 start in het glastuinbouwgebied Bergerden de bouw van een biomassavergistingsinstallatie. De installatie wordt gevoed met ingedikte mest en gras uit omliggende Gelderse gemeenten en produceert 6,9 miljoen Nm3 groen gas. Groen Gas Gelderland (GGG) bouwt in samenwerking met Biogas Plus de biomassavergistingsinstallatie.

GGG is een initiatief van Bio Energie Bergerden. Eneco heeft geholpen bij de ontwikkeling en neemt het groene gas af. In het kader van De Groene Hub wordt het gas onder meer gebruikt voor het busvervoer in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen. Voor verwaarding van de reststoffen – met daarin minerale meststoffen als fosfaat – heeft GGG een overeenkomst gesloten. De biogasinstallatie is medegefinancierd door GDF Suez en met gelden van PPM Oost uit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG).