Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Singaporees vastgoedbedrijf bezoekt glastuinbouwgebied Bergerden

Het Singaporese vastgoedbedrijf Singbridge Corporate Pte Ltd, vertegenwoordigd door Mr. Ye Chun Cheng en Mr. Dan Tan, heeft onder leiding van de ontwikkelingsmaatschappij Oost N.V. en de gemeente Lingewaard, vertegenwoordigd door wethouder Peren, een bezoek gebracht aan het tuinbouwgebied Bergerden.

Oost N.V. ontwikkelt innovatieprojecten voor en met bedrijven en kennisinstellingen in de Agro-Food sector van Oost-Nederland en begeleidt tevens internationale ondernemers naar Gelderland en Overijssel.

Bergerden

De Singaporese delegatie wil zich op de hoogte laten brengen over de ontwikkelingen in de glastuinbouw in Nederland op het gebied van hoogstaande technologie, werkwijze en kansen voor samenwerking. Het glastuinbouwgebied Bergerden in Bemmel is een belangrijk tuinbouwcluster waar heel veel groene kennis aanwezig is. Duurzame energie, ontwikkeling food-zone en op innovatie en startups gerichte samenwerking zijn doelen die in deze regio hoge prioriteit hebben. Door haar strategische ligging in de A15-corridor kunnen in 1,5 uur tijd twintig miljoen consumenten worden bereikt en is elke Duitse stad binnen acht uur bereikbaar. Omdat de aard van de problematiek vergelijkbaar is, lieten de vertegenwoordigers van Singbridge blijken Bergerden wel te willen aanmerken als pilotgebied voor de ontwikkeling van het in China gelegen gebied van de Jilin Food Zone. Over wat dit kan gaan betekenen, zal nader overleg volgen.

Arbeidsintensief

Met een bezoek aan de kwekerij van Presikhaaf Bedrijven werd de afvaardiging ook geïnformeerd over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat arbeidsintensieve werkzaamheden in de tuinbouwbranche zich vaak uitstekend lenen voor (aangepast)werk voor mensen uit de SW en Participatiewet, is de tuinbouw een belangrijke branche. Door het plaatsen van mensen uit de doelgroep heeft Presikhaaf Bedrijven haar eigen bedrijfs- en productieactiviteiten afgebouwd. De activiteiten richten zich nu op het begeleiden en plaatsen van mensen bij kwekers in het tuinbouwgebied.