Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Ook in 2016 succes met subsidieregeling verduurzaming glastuinbouw

Een jaarlijkse besparing van circa 600.000 kub gas en 257.000 kWh elektra. Dat hebben de ondernemers in NEXTgarden bereikt die mee hebben gedaan aan de subsidieregeling verduurzaming glastuinbouw van de gemeente Lingewaard. De ondernemers investeerden in totaal bijna 800.000 euro om deze geweldige verduurzamingsslag te maken!

Met die investering zijn er in de periode 2015-2016 vijftien projecten uitgevoerd door de glastuinbouwbedrijven. Deze projecten gaan van condensators tot energiezuinige LED-verlichting. Voor de amaryllisteelt is nu een efficiënte koeling beschikbaar, een warmtepomp en een duurzame besturing van het kasklimaat. Andere voorbeelden zijn warmteterugwinning uit rookgassen en het hergebruik van restgrond.

Eerder kon u al lezen over het succes van de subsidieverordening in de periode 2014-2015. De subsidieverordening is vastgesteld door de gemeenteraad om de glastuinbouw te verduurzamen en om energiebesparende initiatieven te ondersteunen.

Gerelateerd nieuws

Duurzame warmte uit multi-bronnensysteem

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

NEXTgarden de NEXTstep naar energieneutraal 2030

NEXTgarden wil in 2030 als eerste glasgebied klimaatneutraal opereren, ingepast binnen omringende bebouwing en bedrijven. Telers, gemeente en participanten werken hard samen om die ambitie concreet te maken. Met een robuuste mix van duurzame bronnen, aangesloten op een warmtenet.
Meer informatie >>

Maandag 29 november - Webinar ‘Actuele Energiezaken’

Op 29 november bezoekt Adri Bom Lemstra voorzitter van Glastuinbouw Nederland onze regio. Haar speciale aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de energieprijzen, de gevolgen voor de tuinbouwbedrijven en de verduurzaming van de glastuinbouw.

Meer informatie >>

NEXTgarden - Energieneutraal (glas)tuinbouwgebied in wording

In NEXTgarden werken ondernemers, kennisinstellingen en de overheid samen om er een 735 hectare groot energieneutraal (glas)tuinbouwgebied te realiseren.

Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.