Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Ook in 2016 succes met subsidieregeling verduurzaming glastuinbouw

Een jaarlijkse besparing van circa 600.000 kub gas en 257.000 kWh elektra. Dat hebben de ondernemers in NEXTgarden bereikt die mee hebben gedaan aan de subsidieregeling verduurzaming glastuinbouw van de gemeente Lingewaard. De ondernemers investeerden in totaal bijna 800.000 euro om deze geweldige verduurzamingsslag te maken!

Met die investering zijn er in de periode 2015-2016 vijftien projecten uitgevoerd door de glastuinbouwbedrijven. Deze projecten gaan van condensators tot energiezuinige LED-verlichting. Voor de amaryllisteelt is nu een efficiënte koeling beschikbaar, een warmtepomp en een duurzame besturing van het kasklimaat. Andere voorbeelden zijn warmteterugwinning uit rookgassen en het hergebruik van restgrond.

Eerder kon u al lezen over het succes van de subsidieverordening in de periode 2014-2015. De subsidieverordening is vastgesteld door de gemeenteraad om de glastuinbouw te verduurzamen en om energiebesparende initiatieven te ondersteunen.