Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Ontwikkelingen herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren (2)

De afgelopen maanden hebben er diverse ontwikkelingen plaatsgevonden in het kader van de herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met B. Dijkerman, b.dijkerman@lingewaard.nl

  • Beplantingsproject Huissen Angeren in ’t Groen

Zaterdag 12 maart jl. heeft wethouder Theo Peren een boom geplant in de tuin van familie Janssen-Olieslager aan De Geer 20 als start van de tweede gebiedsplantdag “Huissen-Angeren in het groen”. Dit is een beplantingsproject gecoördineerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), projectbureau Herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren en Stichting Lingewaard Natuurlijk met het doel het groene karakter van de gebieden ’t Zand, Dijkzone, Rietkamp en Leutensche Leigraaf te versterken. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen krijgt het eigentijdse landschap een mooi en oorspronkelijk karakter.

  • Realisatie groenprojecten

Het Projectbureau is gestart met het formuleren van concrete groenprojecten. Bijvoorbeeld een bijenvriendelijk landschap, een openbare dorpsgaard, het ‘onthekken’ door hekken te vervangen door groene hagen, vergroening van de Karstraat en herstel van kerkepaden. Het doel is om met concrete projecten resultaten in het landschap van het herstructureringsgebied te behalen.

  • Verplaatsing Zandvoort Flowers van Gendt naar Huissen

Gemeente en projectbureau Herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren hebben samen overeenstemming bereikt met Zandvoort Beheer Gendt en Zandvoort Flowers Huissen. De bedoeling is om het bedrijf Zandvoort Flowers, gelegen in het intensiveringsgebied Leutensche Leigraaf, uit te breiden en tegelijkertijd het bedrijf Zandvoort Beheer Gendt te beëindigen, in ruil dat daar een vijftal woningen mogen worden gebouwd. Met deze deal kan ook de verbinding tussen Steenbergerveld en De Geer worden aangelegd hetgeen voor de herstructurering van het bestaande glastuinbouwgebied een geweldige opsteker is. Ook de provincie ondersteunt deze ontwikkeling. Om alles te kunnen realiseren dient nog wel een bestemmingsplan voor de functiebenadering voor het beoogde perceel aan de Zandvoort te Gendt door de gemeenteraad te worden vastgesteld.