Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Onderzoek naar mogelijkheden windturbines op Bergerden

In de loop van 2016 wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor inpassing van windturbines in het glastuinbouwgebied Bergerden. Dit heeft de gemeenteraad bepaald. Windenergie is een van de mogelijkheden om het doel van de gemeente, klimaatneutraal zijn in 2050, te bereiken. Dit sluit aan op de ambitie van NEXT Garden om het eerste klimaatneutrale tuinbouwgebied te worden.

In december 2015 heeft de raad van Lingewaard een beleidsnota over duurzaamheid vastgesteld. Deze nota geeft richting aan het uitgangspunt om in het jaar 2050 klimaatneutraal te zijn. Door  windenergie kan een groot deel van die doelstelling gehaald worden.

Het onderzoek is een vervolg op een in eerder uitgevoerde globale studie en zal moeten uitwijzen of plaatsing van een of enkele windturbines technisch en ruimtelijk mogelijk is. De resultaten van het onderzoek worden ter besluitvorming opnieuw aan de raad voorgelegd.

De verwachting is dat eind 2016/begin 2017 een voorstel aan de gemeenteraad kan worden gedaan.

Gerelateerd nieuws

Vogels Park Lingezegen zitten windturbines NEXTgarden in de weg

Er mogen geen windturbines worden geplaatst op bedrijventerrein annex tuinbouwgebied NEXTgarden, tussen Bemmel, Huissen, Elst en Arnhem-Zuid.
Meer informatie >>

Uitbreiding warmtenet NEXTgarden richting het Agropark

Het college van burgemeester en wethouders wil samen met Duurzame Energienetwerken Gelderland het bestaande warmtenet van de tuinders binnen Bergerden/NEXTgarden uitbreiden richting het Agropark.

Meer informatie >>

Save the date! Webinar Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen


Meer informatie >>

Ambitieuze gemeente Lingewaard zoekt samenwerking voor energiedoelen


Meer informatie >>

NEXTgarden - Wij nodigen u uit

De beste plek om te ondernemen

  • Strategisch gelegen in agricorridor A15
  • Op de grens van Nederland en Duitsland
  • Beschikbare kavels van 1.000 m2 tot 16 ha
  • Concurrerende grondprijs en voorwaarden
  • Duurzame levering warmte, elektra en CO2
  • Uitstekende gietwatervoorziening en glasvezel
  • Dynamisch ondernemersklimaat
  • Kennisinstituten en overheid doen mee


Voor meer informatie 

Bent u enthousiast geworden en heeft u plannen of ideeën die aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied, neem dan contact met ons op.