Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Onderzoek naar mogelijkheden windturbines op Bergerden

In de loop van 2016 wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor inpassing van windturbines in het glastuinbouwgebied Bergerden. Dit heeft de gemeenteraad bepaald. Windenergie is een van de mogelijkheden om het doel van de gemeente, klimaatneutraal zijn in 2050, te bereiken. Dit sluit aan op de ambitie van NEXT Garden om het eerste klimaatneutrale tuinbouwgebied te worden.

In december 2015 heeft de raad van Lingewaard een beleidsnota over duurzaamheid vastgesteld. Deze nota geeft richting aan het uitgangspunt om in het jaar 2050 klimaatneutraal te zijn. Door  windenergie kan een groot deel van die doelstelling gehaald worden.

Het onderzoek is een vervolg op een in eerder uitgevoerde globale studie en zal moeten uitwijzen of plaatsing van een of enkele windturbines technisch en ruimtelijk mogelijk is. De resultaten van het onderzoek worden ter besluitvorming opnieuw aan de raad voorgelegd.

De verwachting is dat eind 2016/begin 2017 een voorstel aan de gemeenteraad kan worden gedaan.