Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

Nieuwe regelgeving glastuinbouw

Vanaf 1 januari 2018 zijn glastuinbouwbedrijven verplicht hun gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater te zuiveren. De regel wordt ingevoerd om ervoor te zorgen dat er geen milieuschade meer ontstaat door de afvoer van gewasbeschermingsmiddelen naar het riool en oppervlaktewater. Bedrijven kunnen het afvalwater zelf zuiveren of daarvoor een mobiele installatie laten komen. Zij kunnen er ook voor kiezen om gebruik te maken van een collectieve zuiveringsinstallatie. Voor de zuivering moet gebruik worden gemaakt van een door de Beoordelingscommissie zuiveringstechnieken glastuinbouw (BZG) goedgekeurde installatie. De BZG-lijst is te vinden op de site van helpdeskwater.nl (hier te lezen).

Maatregelen verwaaiing

Glastuinbouwbedrijven met een open teelt moeten maatregelen nemen om de verwaaiing (drift) van gewasbeschermingsmiddelen met ten minste 75 procent te verminderen. Deze verplichting geldt voor het hele perceel, dus ongeacht de aanwezigheid van een sloot of de afstand tot een sloot.

Teeltvrije zone

Om het naastgelegen oppervlaktewater te beschermen, moet een teeltvrije zone worden toegepast. De minimale teeltvrije zone is 0,50 m (voorheen 0,25 m), en is groter voor bepaalde gewassen. Bij toepassing van een driftreductie van 90 procent in plaats van de minimaal voorgeschreven 75 procent, is het in een aantal gevallen mogelijk om deze teeltvrije zone te verkleinen.

Tips en meer informatie

Tips om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren vindt u op de website van gemeente Lingewaard.Informatie over waterzuiveringsinstallaties en technieken waarmee bedrijven de drift kunnen verminderen, is te vinden op de website van de Helpdesk Water.