Actuele ontwikkelingen
NEXTgarden

NEXTgarden mogelijk pilotgebied voor ecovat

Op 5 november bezocht een delegatie van het tuinbouwgebied in Lingewaard ECOVAT in Uden. Dit bedrijf ontwikkelt vaten die vrijgekomen warmte kunnen opslaan. De energieambities van NEXTgarden bieden wellicht mogelijkheden voor een pilot binnen de provincie Gelderland.

Een ecovat wordt onder de grond geplaatst en gaat uit van duurzame energie bij opwekking, distributie en gebruik. Vrijgekomen warmte kan in het vat worden opgeslagen, als bedrijven op dat moment geen behoefte hebben aan warmte. Door een ecovat kan het overschot aan warmte in de zomer in de winter ingezet worden om het tekort op te vangen. Tevens kan het vat in warme perioden koude leveren aan gewassen die daar behoefte aan hebben. Een vat kan maximaal ca. 20.000 m³ water bevatten.

De delegatie die ECOVAT bezocht, bestond uit vertegenwoordigers van de projecten Bergerden en Huissen-Angeren, een glastuinbouwondernemer, een vertegenwoordiger van Oost NV, de manager van Lingezegen Energy BV en de acquisiteurs tuinbouw.

De mogelijkheden van het inzetten van een ecovat bij het realiseren van de duurzaamheidsambities van NEXTgarden zullen worden bekeken.

Kijk hier voor meer informatie zie of neem contact op met J. Taks (06 310 487 21).